Balluff – thuis in de wereld van de energie
Balluff – thuis in de wereld van de energie

Balluff – thuis in de wereld van de energie

Door de klimaatverandering, de demografische ontwikkeling en de beperkte beschikbaarheid van fossiele brandstoffen worden van de energiesector duurzame oplossingen verlangd. Daarbij moet de energiewinning vandaag en in de toekomst wel rendabel blijven. Dergelijke randvoorwaarden verlangen nieuwe, innovatieve oplossingen. Of het nu om offshorewindparken of zonne-energie-installaties in de woestijn gaat: de verdeling van de stroomopwekking over een groot aantal afzonderlijke systemen en de directe invloed van extreme milieufactoren stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de gebruikte componenten. Balluff levert een belangrijke bijdrage aan alle energiegebieden.

Balluff in de energiesector (pdf-bestand)
Olie- en gaswinning
Olie- en gaswinning
Conventionele elektriciteitscentrales
Conventionele elektriciteitscentrales
Zonne-energie
Zonne-energie
Waterkracht
Waterkracht
Windenergie
Windenergie
Hydraulische systemen
Hydraulische systemen