Kwaliteitswaarborg
Kwaliteitswaarborg

Fouten voorkomen in het productieproces

De kwaliteitseisen die aan de fabrikant worden gesteld zijn al jarenlang hoog en nemen nog steeds toe. Enkel een hoogwaardig product fabriceren is niet meer voldoende. Er wordt verwacht dat kwaliteitsproducten just in time en deelcomponenten in de juiste volgorde worden geleverd. Bovendien moet de productie voor alle betrokkenen transparant zijn door de traceerbaarheid van de producten.

Omdat kwaliteit een continuecursiale factor is in elk productieproces, moeten processen voortdurend verbeterd worden en alle betrokkenen vroeg in het proces aan de kwaliteitswaarborging bijdragen.

Het proces wordt traceerbaar doordat de oplossingen om fouten te voorkomen geïntegreerd zijn in het proces zelf. Dergelijke Poka-Yoke-oplossingen kunnen met onze sensoren worden gerealiseerd. Er moeten ook maatregelen worden getroffen die een snelle aanpassing aan gewijzigde eisen mogelijk maken.

Poka Yoke van Balluff realiseert een continue kwaliteit door de identificatie van probleemgebieden, de implementatie van een foutherkenning en het bijsturen van afwijkingen.

Het proces volgens Poka Yoke

Het proces volgens Poka Yoke

Gericht foutenmanagement in het lopende productieproces optimaliseert de kwaliteitswaarborg

Detectie door middel van sensoren

Detectie door middel van sensoren

Objectdetectie en afstemming van positie, kleur en materiaal

Systeemarchitectuur met IO-Link

Systeemarchitectuur met IO-Link

Eenvoudige, flexibele netwerktopologie ondersteunt de implementatie van Poka-Yoke-oplossingen

Transparantie in montageproces met RFID

Transparantie in montageproces met RFID

RFID garandeert de traceerbaarheid van flexibele productiesystemen