Transparantie in montageproces met RFID
Transparantie in montageproces met RFID

Drie tips voor een succesvolle tracking

Productie-installaties met geautomatiseerde montage stellen bijzondere eisen aan de traceerbaarheid van de omloopvoorraad. Exacte realtime tracking maakt de volledige procestransparantie mogelijk. Met alle informatie over de oorsprong van de gebruikte componenten.
De meeste geautomatiseerde productielijnen zijn bovendien flexibel, dat betekent dat er telkens meerdere productversies in één lijn vervaardigd worden.

Voor het volledige montageproces zijn uitvoeringsinformatie, procesinformatie en informatie over de oorsprong voor de tracking van doorslaggevend belang.

Uitvoeringsinformatie

Beschrijft alle variabelen bij de productie van een onderdeel. Zo is direct zichtbaar wat voor de productie van de desbetreffende versie vereist is. Uitvoeringsinformatie kan zich ter plaatse op een RFID-tag bevinden of in een centrale databank waarnaar de RFID-tag verwijst.

Procesinformatie

Bevat de gebeurtenissen van alle procesinterne tests alsook die van de Poka-Yoke-apparaten. Ze dienen hiermee vooral voor de workflow en de archivering. Bij de workflowcontrole worden procesinterne testresultaten aan het proces doorgegeven, zodat het aangepast kan worden.
Doorstaat een onderdeel de test niet, dan kan het voorbij de nageschakelde bereiken direct in de nabewerking geleid worden, waar de technicus een precieze probleembeschrijving krijgt. Door de archivering staan alle gegevens ook na de productie ter beschikking.

Informatie over de oorsprong

Maakt de tracking van alle in de eindmontage gebruikte componenten mogelijk. De gegevens worden met de procesinformatie geconsolideerd. Zo is de volledige productie van een product gedocumenteerd. Dit is onmisbaar voor een mogelijke terugroepactie alsook voor het naleven van wettelijke bepalingen.