Het proces volgens Poka Yoke
Het proces volgens Poka Yoke

De werking van Poka Yoke

Al bij de ontwikkeling van een productielijn worden mogelijke zwakke plekken verholpen. Toch treden er tijdens het gebruik vaak niet te voorziene problemen op. Deze moeten geïdentificeerd worden, er moet een herkenningsmethode geïmplementeerd worden en een procedure voor de controle ervan worden opgezet.

Het naleven van hoge kwaliteitsstandaards is een voorwaarde voor een optimale productie. Door een gericht foutmanagement met Poka Yoke van Balluff is dat al tijdens het lopende proces gegarandeerd.

Door een transparante productie kan elke stap gevolgd worden. Typische fouten kunnen vroegtijdig geïdentificeerd worden en maatregelen kunnen getroffen worden. Dit verhoogt de productiezekerheid en maakt snelle correctieruns en snelle aanpassingen bij wisselende eisen mogelijk.

Deze nodige transparantie en flexibiliteit worden door de sensoren van Balluff gewaarborgd.

Stap 1 en 2: identificeren en herkennen van probleemgebieden

 • Probleemgebieden identificeren

  Waarborging kwaliteitsstandaards door Poka-Yoke-controles

  Typische zwakke plekken

  Typische oorzaken van fouten zijn ontbrekende en verkeerde onderdelen, ontoereikende controle van kleuren, een lechte installatieprocedure en ook handmatige gegevensinvoer en instelling van de machine.

  Andere probleemgebieden

  Schroefdraadgangen zijn een vaak voorkomend productieprobleem. Ontbrekende of onvolledige schroefdraadgangen kunnen optreden bij schroeven, bouten en schroefdraadgaten.

  Een veel voorkomend probleem is ook het vinden van de passende schroef voor een bepaald draaimoment en aantrekvolgorde. Elektrische draaimomentregelingen zijn een stap in de goede richting, maar kunnen problemen niet verhinderen. De positionering van draaimomentgereedschap is succesvol gebleken.

  Ook overal waar manueel gemarkeerd of beschreven wordt, kunnen fouten optreden. Zulke fouten kunnen door een eenvoudig traceability-systeem worden vermeden.

  De oplossing

  Bij het vermijden van fouten geldt: Elke met de hand uitgevoerde productiestap kan tot een fout leiden. Dit omvat alle montagebewerkingen en machine-instellingen. Op deze domeinen moet door een evaluatie gegarandeerd worden dat geschikte kwaliteitsstandaards zoals die van het Total Quality Management (TQM) vervuld zijn. Voor elke montagebewerking moeten over het algemeen minstens twee Poka-Yoke-controles uitgevoerd worden.

  De bijzonderheden

  • Waarborgen van de geschikte kwaliteitsstandaards door Poka-Yoke-controles
  • Eenvoudig traceability-systeem voor het vermijden van typische fouten
  Optische controle en instelling van de helling van autostoelen

  In deze toepassing wordt de helling van autostoelen ingesteld en optisch gecontroleerd.

 • Foutherkenning implementeren

  Controle van de processtappen door sensoren en Vision-systemen om fouten te voorkomen

  Sensoren en Vision-Systemen van Balluff controleren of alle processtappen correct zijn uitgevoerd. Hierdoor kunnen fouten voorkomen worden.

  Passief en actief vermijden van fouten

  Er zijn twee manieren om fouten in de productie te vermijden: het passief en het actief vermijden van fouten.

  Het passief vermijden van fouten zorgt ervoor dat een proces niet fout kan worden uitgevoerd door een mechanische codering. Dit is uitgesproken doeltreffend en economisch.

  Bij het actief vermijden van fouten controleren sensoren en Vision-systemen of een processtap correct wordt uitgevoerd. Dit is flexibeler en kan meer gegevens leveren dan een passieve inrichting. Bovendien kunnen methodes voor het traceren makkelijk geïntegreerd worden. Voor de implementering van het actief vermijden van fouten wordt een discrete of analoge sensor, een kleurensensor of een Vision-gebaseerd systeem ingezet.

  Sensoren implementeren

  Sensoren beschikken over gestandaardiseerde uitgangen die ofwel digitaal (ja/nee) of analoog (meting) uitgevoerd zijn. Welke variant gebruikt moet worden, is afhankelijk van de desbetreffende taak.Elke uitgang kan naar wens verwerkt worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om eenvoudige controlelampjes, meetinstrumenten of ook afvoerfuncties voor de uitsortering of de nabewerking aan te sturen.

  Vision-systemen implementeren

  Vision-gebaseerde systemen worden ingezet op plaatsen waar traditionele sensoren tegen hun grenzen aanlopen. Er dient hierbij een onderscheid gemaakt te worden tussen Vision-systemen en Vision-sensoren.

  Vision-sensoren zoals de Vision-sensor BVS van Balluff zijn uitermate geschikt voor het vermijden van fouten. Ze zijn eenvoudig, economisch en flexibel.

  Vision-systemen bieden voordelen bij complexe processen, zoals de robotbesturing, beeldanalyse, beelddetectie en beeldopslag.

  Foutherkenning implementeren

  Vergelijking passief en actief vermijden van fouten