Mobiliteit
Mobility

Mobiliteit is van invloed op alle aspecten van ons leven: denk hierbij aan de economie, de handel en niet in de laatste plaats het toerisme. Op de weg en op het spoor, in de lucht of op het water: mobiliteit wordt door de voortschrijdende individualisering en een steeds meer via netwerken verbonden wereld en verstedelijking vormgegeven. Nieuwe technologieën vinden hun weg in zowel voertuigen alsook bij de productie van transportmiddelen. Als jarenlange partner van de automobielindustrie bouwt Balluff aan de toekomst van de mobiliteit.

Automobielindustrie
Automobielindustrie
Automobieltoeleveringsbedrijf
Automobieltoeleveringsbedrijf