Halfgeleiders > Vulstand- en lekkagesignalering
Lekkagebewaking bij de fabricage van halfgeleiders

Slimme technologie voor veilige processen

De eisen aan veiligheid en stabiliteit zijn bij de fabricage van halfgeleiders enorm hoog. Met onze betrouwbare componenten dragen wij eraan bij om uw processen te beveiligen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat uw vulstanden altijd in het optimale bereik liggen. En dat u lekkages voortijdig herkent. Onze capacitieve sensoren BCS registreren geleidende en niet-geleidende materialen zoals vloeistoffen, granulaten en poeder bij direct contact of door containerwanden. Met de Smart Level technologie registreren onze capacitieve sensoren zelfs geconcentreerde zuren en logen door wanden van kunststofcontrainers, met een wanddikte van maximaal 10 mm. Sensoren van Balluff zijn eenvoudig te monteren en kunnen ook probleemloos worden geïntegreerd in bestaande installaties. Opdat uw processen niet alleen op veilige maar ook op efficiënte en economische wijze verlopen.

> Productzoeker

Toepassingen

Contactloze detectie van vulniveaus door de wand van het reservoir heen
Niveaucontrole bij bypassbuizen
Niveaudetectie via vloeistofcontact in reservoirs
Contactloze niveaumeting bij reservoirs
Lekkagebewaking van opvangbekkens