Elektrische aandrijftechniek > Positieterugmelding in de koppelmotor
Positieterugmelding in de koppelmotor

Perfect te ïntegreren systemen – consistent, precies, dynamisch

Koppelmotoren met magneetgecodeerde hoekmeetsystemen BML zijn de juiste keuze voor zeer dynamische, snelle en precieze verplaats- en positioneertaken. De meetsystemen kunnen door hun kleine sensorkop en de platte codeschijf met grote binnendiameter perfect in koppelmotoren worden geïntegreerd. Ze zorgen bij servogebruik voor een exacte positieterugmelding. Dat is doorslaggevend voor de positioneernauwkeurigheid, energie-efficiëntie, levensduur en het ontwerp van de gehele toepassing. De nauwkeurigheid van de positionering blijft door de spelings- en hysteresisvrijheid steeds groot.

> Productzoeker

Toepassingen

Industrierobots zeer dynamisch draaien en zwenken
Gereedschapszwenkinrichting exact positioneren