Lange-afstandsplaatsbepalingssysteem (LDPS)

Lange-afstandsplaatsbepalingssysteem
Lange-afstandsplaatsbepalingssysteem

Betrouwbare, intelligente en flexibele positiemeting over enkele honderden meters onder zware omgevingsomstandigheden

Lange afstanden zijn niet langer een obstakel voor het intelligente BTL magnetostrictieve positiemeetsysteem. Waar de hoogste precisie in positie- en snelheidsmeting vereist is, biedt Balluff een absoluut metende verplaatsingsencoder die posities kan bepalen over afstanden van enkele honderden meters met een herhaalnauwkeurigheid van 0,5 mm. Het systeem is daarom bij uitstek geschikt voor toepassingen op loopkranen, laadbruggen, portaalkranen, omkeerregelingen en voor het rijden met kranen en wagens en maakt van proceskranen grootschalige robots.

Intelligente sensortechnologie drijft mee

Het lange-afstandsplaatsbepalingssysteem (LDPS) bestaat uit een magnetostrictief positiemeetsysteem, met meetlengten tussen 2000 en 4500 mm in stappen van 500 mm, alsmede een Profinet-interface, verscheidene positie-encoders die langs het traject van een kraan zijn geïnstalleerd en waarvan de positie wordt afgelezen door de magnetostrictieve sensor die op de kraan is gemonteerd. Deze informatie wordt doorgegeven aan de controller, die de absolute coördinaten van de kraanpositie met grote nauwkeurigheid berekent. Bovendien ontvangt u een softwarefunctieblok voor eenvoudige integratie in uw besturingssysteem. De visualisatiesoftware S.C.A.D.A. is eveneens in het systeem opgenomen.

Het meetsysteem is ook leverbaar met een fail-safe bedrijfsoptie met redundante markeringen langs het traject, zodat de efficiency, betrouwbaarheid en kwaliteit van uw toepassing nog verder worden verhoogd. Het systeem is slijtage- en onderhoudsvrij en is ongevoelig voor schokken, trillingen en verontreiniging.

Lange-afstandsplaatsbepalingssysteem
Lange-afstandsplaatsbepalingssysteem

Kraansystemen worden wereldwijd en in alle bedrijfstakken gebruikt voor het transport van goederen in de intralogistiek, in het magazijnbeheer of in diverse productieprocessen. De belastingen zijn hier vaak zeer hoog en ook de plaats van gebruik stelt enorme eisen aan de sensortechnologie. Bovendien moet de operator altijd op de hoogte zijn van de absolute positie van de kraan of het besturingssysteem. Dit geldt des te meer als er twee of meer kranen op één baan staan. Voor een correcte positionering en om botsingen van kranen te voorkomen, worden gewoonlijk lasersensoren gebruikt, die voldoen aan de gangbare prestatie-eisen onder normale omgevingsomstandigheden. Als de verontreinigingsgraad in een hal echter hoog is of als de kranen buiten worden gebruikt, bereiken de op laser gebaseerde systemen hun grenzen. Bang Kransysteme heeft het langeafstandsplaatsbepalingssysteem van Balluff op de proef gesteld: "Het afstandsmeetsysteem, dat met de kraan meereist en ca. vier meter lang is, detecteert volgens een vooraf gedefinieerd schema de langs het rijpad gemonteerde positiesensoren en berekent daaruit de absolute positie van de kraan. Als kennis van deze positie ook onder ongunstige omstandigheden onontbeerlijk is, is het systeem bij uitstek geschikt!", vat David Böttiger, hoofd Automatisering, samen.

De belangrijkste kenmerken en voordelen in één oogopslag

  • absoluut lineair positiemeetsysteem met een meetbereik tot enkele honderden meters
  • eenvoudige montage
  • het meetgedeelte heeft geen doorlopende rail nodig, dus hoogste flexibiliteit gegarandeerd
  • hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
  • weinig onderhoud dankzij een contactloos en slijtagevrij werkingsprincipe
  • bestendigheid in ruwe industriële omgevingen (IP67)
  • automatische aanpassing van het systeem aan de magnetische markering
  • herhalingsnauwkeurigheid tot ±0,5 mm
Neem contact op met

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.

Productprofiel (PDF-bestand)