Geheugenmodulen
Geheugenmodulen

IO-Link-Memory-modulen bezitten een ingebouwd opslagmedium en vervullen daarmee in machines en installaties onder meer de functie van een verwisselbare datadrager.

Informatiedrager met ingebouwd opslagmedium

Op IO-Link-Memory-modulen kunnen veel parameters worden gerapporteerd en opgeslagen: van de besturingsgegevens van gereedschap, via het histogram van de bedrijfstemperatuur en de vereiste prestatieniveaus, tot het aantal gereedschapscycli en de foutmeldingen voor het gereedschap.

Zo zijn bij onderhoud of reparatie in de fabriek, naast de besturingsgegevens altijd ook aanvullende gegevens beschikbaar.

De bijzonderheden

  • ingebouwd opslagmedium
  • rapportage en opslag van veel verschillende parameters
  • effectiever onderhoud en reparaties dankzij aanvullende informatie