Veilige noodstopbedieningen
Veilige noodstopbedieningen

Machines snel betrouwbaar stilzetten in noodsituaties

Bij de zorgvuldigheidsverplichting voor bedrijven hoort ook een veilig bedrijf van machines en installaties. Om er zeker van te zijn dat ook in noodgevallen machinegevaar kan worden afgewend of beperkt, moeten veilige noodstopbedieningen, zoals een noodstop (nood-uit), worden gebruikt. In installaties moet als extra beveiligingsmaatregel altijd een noodstop-inrichting beschikbaar zijn, ongeacht of het gaat om de installatie, het bedrijf of het onderhoud. Ook maakt het niet uit of deze functie wordt aangeduid als nood-uit (energietoevoer onderbreken) of als noodstop (gevaarlijk proces of gevaarlijke beweging stoppen).

De veilige noodstopbedieningen moeten eenvoudig te bereiken zijn, altijd beschikbaar en werkend zijn en moeten direct een veilige toestand van de machine starten. Onze goed zichtbare noodstopbedieningen activeren in noodsituaties direct de noodstopfunctie. Daarom zijn ze optimaal geschikt om uw medewerkers en installaties te beschermen.

Productseries

 • Noodstopinrichting

  Noodstop - als het erop aan komt

  Noodstopknoppen of -schakelaars waarborgen dat machines en installaties niet weer uit zichzelf worden ingeschakeld. In de meeste gevallen leidt de onderbreking van een schakelcircuit ertoe dat de machine stopt. Afhankelijk van de randvoorwaarden van de toepassing en de relevante voorschriften worden noodstopsystemen verdeeld in verschillende stop-categorieën.

  Direct onderbreken van de energievoorziening (stopcategorie 0)

  De energievoorziening wordt direct onderbroken voor zover dit geen ander risico voor de gebruiker met zich meebrengt.

  Gestuurd stilzetten (stop 1)

  In gevallen waarbij een ongecontroleerde onderbreking van de stroomvoorziening kan leiden tot gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld bij remmingen, wordt de installatie eerst ingesteld in een veilige staat en pas dan wordt de energievoorziening onderbroken.

  Veilige noodstopbedieningen voor de hoogste veiligheidsvereisten

  De veilige noodstopbedieningen van Balluff voldoen aan de hoogste veiligheidsvereisten conform internationale standaarden en normen en kunnen eenvoudig en betrouwbaar in uw installatie worden geïntegreerd.

  De bijzonderheden

  • Betrouwbaar uitschakelen van de energievoorziening
  • Geforceerd openen volgens IEC 60947-5-1, bijlage K
  • Steekbare verbinding met M12 (5-polig)
  • Paddenstoeldrukknop met draaiontgrendeling
  • hoge beschermingsgraad tegen stof en water
  • Compacte behuizing, eenvoudige montage
  Noodstopinrichting