Postawa i wartości Balluff

Nasza strategia sukcesu: Całkowicie nastawiamy się na potrzeby naszych klientów.

Co nasi klienci cenią w nas najbardziej? Wysoką jakość i niezawodność, zaangażowanie pracowników i partnerską więź. Są one podstawą naszych wieloletnich związków z naszymi klientami.

Związek z klientem oznacza dla nas również: umiejętność słuchania i zrozumienia klienta, która przekłada się na spełnianie życzeń i wymagań naszych partnerów biznesowych. Balluff jest zawsze dla klienta, bez względu na lokazlizację.Współpraca biznesowa opiera się nie tylko na dostarczaniu standardowych rozwiązań, ale również na wspólnym poszukiwaniu i projektowaniu dodykowanego rozwiązania.

Obrana strategia pozwala na odnoszenie sukcesów i zadowolenie z relacji biznesowych. Kieruje nami przy tym sześć silnych wartości.

Zachowanie zasobów naturalnych

Niezawodność

Jakość

Otwartość

Zaangażowanie

Postęp