Balluff Responsibility
Balluff Responsibility

Odpowiedzialność społeczna biznesu

Odpowiedzialność jest częścią fundamentalnej postawy Balluff jako firmy. Nasze motto odzwierciedla to: Myślimy i działamy dzisiaj z myślą o jutrze.

Jest to coś, co konsekwentnie wdrażamy - od największego zakładu produkcyjnego po najmniejszy odział w najdalszym zakątku świata.
Jako rodzinna firma technologiczna oparta na wartościach, naszym celem korporacyjnym jest nie tylko sukces finansowy, ale także odpowiedzialność za społeczeństwo i środowisko.