Zapewnienie jakości
Zapewnienie jakości

Unikanie błędów w procesie produkcyjnym

Wymogi jakościowe dla producentów są od lat wysokie i ciągle rosną. Nie wystarcza już wytwarzanie produktów wysokiej jakości. Oczekuje się, że produkty wysokiej jakości będą dostarczane "just in time" a przede wszystkim, iż poszczególne elementy będą docierać we właściwej kolejności. Poza tym proces produkcji powinien być przejrzysty dla wszystkich biorących w nim udział - jest to możliwe dzięki śledzeniu produktów w toku ich wytwarzania.

Ponieważ jakość jest stałą, podstawową wielkością w każdym procesie produkcyjnym, przebieg produkcji musi być ciągle usprawniany a wszyscy biorący w nim udział powinni przyczyniać się do zapewnienia jakości już na początku procesu.

W odpowiedzi na rosnące wymagania przemysłu Balluff stworzył system Poka Yoke, który poprzez kierunkowe zarządzanie błedami w trakcie procesu przyczynia się do jego optymalizacji.

Cała produkcja musi stać się przejrzysta tak, aby widoczny był każdy poszczególny krok. W zakresie zapobiegania błędom można w ten sposób odpowiednio wcześnie zidentyfikować typowe źródła błędów i podjąć odpowiednie środki zaradcze.

System Poka Yoke gwarantuje bezpieczeństwo produkcji, umożliwia szybkie wdrożenie działań korekcyjnych i błyskawiczne dostosowanie do zmiennych wymogów. Ta przejrzystość i elastyczność zapewniana jest przez odpowiednie czujniki.

Proces Poka-Yoke

Proces Poka-Yoke

Precyzyjne zarządzanie błędami w bieżącym procesie produkcyjnym optymalizuje zapewnienie jakości

Detekcja za pomocą czujników

Detekcja za pomocą czujników

Detekcja obiektów i kontrola położenia, koloru i materiału

Architektura systemu z IO-Link

Architektura systemu z IO-Link

Prosta, elastyczna topologia sieci wspiera implementację rozwiązań Poka-Yoke

Przejrzystość w procesie montażowym w wykorzystaniem RFID

Przejrzystość w procesie montażowym w wykorzystaniem RFID

RFID zapewnia możliwość śledzenia elementów w elastycznych systemach produkcyjnych