Przejrzystość w procesie montażowym w wykorzystaniem RFID
Przejrzystość w procesie montażowym w wykorzystaniem RFID

Potrójne informacje zapewniają skuteczne śledzenie

Linie produkcyjne ze zautomatyzowanym montażem stawiają szczególne wymogi pod względem śledzenia obiegu zasobów. Precyzyjne śledzenie produktów w czasie rzeczywistym zapewnia pełną przejrzystość procesu. Wraz z wszystkimi informacjami dotyczącymi pochodzenia zastosowanych podzespołów.
Większość zautomatyzowanych linii produkcyjnych jest ponadto elastyczna, co oznacza, iż każdorazowo na jednej linii produkowane mogą być różne wersje produktu.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu całego procesu montażowego istotne są informacje wykonawcze, informacje procesowe i informacje o pochodzeniu elementów.

Informacje wykonawcze

Opisują wszystkie zmienne przy produkcji danej części. Dzięki temu od razu wiadomo, co wymagane jest do produkcji danej wersji. Informacje wykonawcze mogą być zapisane na miejscu w tagu RFID lub w centralnej bazie danych, do której odsyła tag RFID.

Informacje procesowe

Zawierają rezultaty wszystkich wewnętrznych testów procesowych oraz urządzeń Poka-Yoke. Służą więc przede wszystkim do zapewnienia przepływu pracy i archiwizacji. Przy kontroli przepływu pracy wewnętrzne rezultaty testów procesowych przekazywane są dalej w zależności od procesu, aby można go było odpowiednio dostosować.
Jeśli jakaś część nie przejdzie testu, może zostać przekazana w kolejnych stacjach bezpośrednio do poprawki, gdzie technik otrzyma dokładny opis problemu. Dzięki archiwizacji wszystkie dane dostępne są również po zakończeniu produkcji.

Informacje o pochodzeniu

Umożliwiają śledzenie wszystkich elementów użytych do montażu końcowego. Dane konsolidowane są z informacjami procesowymi. W ten sposób udokumentowana jest cała produkcja danego elementu. Jest to niezbędne w celu przeprowadzenia ewentualnej akcji wycofywania produktu z rynku lub w celu spełnienia wymogów prawnych.