Proces Poka-Yoke
Proces Poka-Yoke

Jak działa Poka Yoke?

Na etapie projektowania linii produkcyjnej przeprowadzana jest weryfikacja poprawności jej działania oraz natychmiastowa likwidacja ewentualnych słobych punktów. Mimo tego zdarza się, że podczas pracy pojawiają się nieprzewidziane trudności. Trzeba je zidentyfikować, zaimplementować metodę ich rozpoznawania oraz zaprojektować sposób ich kontroli.

Zachowanie wysokich standardów jakościowych jest warunkiem optymalnej produkcji. Można to zagwarantować dzięki ukierunkowanemu zarządzaniu błędami, wykorzystując rozwiązaniePoka Yoke marki Balluff jeszcze w trakcie procesu.

Dzięki przejrzystości produkcji można prześledzić każdy jej etap. Typowe słabe punkty mogą zostać wcześnie zidentyfikowane i podjęte mogą zostać środki zaradcze. To zwiększa bezpieczeństwo produkcji, umożliwia szybkie wdrożenie działań korekcyjnych i błyskawiczne dostosowanie do zmiennych warunków.

Wspomniana przejrzystość i elastyczność zapewniona jest dzięki czujnikom Balluff

Kroki jeden i dwa: identyfikacja i rozpoznanie

 • Identyfikacja miejsc powstawania problemów

  Zapewnienie standardów jakościowych za pomocą kontroli Poka-Yoke

  Typowe słabe punkty

  Typowymi źródłami błędów są brak części lub obecność niewłaściwych części, nieprawidłowa ocena kolorów, nieprawidłowy przebieg montażu lub ręczne wprowadzanie danych i ustawień maszyn.

  Dalsze miejsca problematyczne

  Częstym problemem produkcyjnym są zwoje gwintu. Brakujące lub niekompletne zwoje gwintu mogą być obecne w śrubach, sworzniach i otworach gwintowanych.

  Dużą trudnością jest również znalezienie odpowiedniej śruby dla określonego momentu dociągającego i kolejności dociągania. Elektryczne systemy dynamometryczne są krokiem we właściwym kierunku, nie mogą one jednak wyeliminować problemów. Skutecznym rozwiązaniem okazało się pozycjonowanie narzędzi dynamometrycznych.

  Błędy występują wszędzie tam, gdzie odbywa się ręczne znakowanie i opisywanie produktów. Takie błędy można wyeliminować dzięki prostemu systemowi śledzenia produktów.

  Rozwiązanie

  W celu eliminacji błędów obowiązuje zasada: Każdy etap produkcji wykonany ręcznie może spowodować błąd. Dotyczy to wszystkich procesów montażowych i ustawień maszyn. W tych obszarach w drodze ewaluacji trzeba zapewnić spełnienie odpowiednich standardów jakościowych, takich jak standardy Total Quality Managements (TQM). Dla każdego procesu montażu powinny zostać przeprowadzone ogólnie co najmniej dwie kontrole Poka-Yoke.

  Najważniejsze cechy

  • Zapewnienie odpowiednich standardów jakościowych za pomocą kontroli Poka-Yoke.
  • Prosty system śledzenia produktów w celu eliminacji typowych błędów.
  Kontrola optyczna i ustawianie nachylenia foteli samochodowych

  W tej aplikacji odbywa się ustawianie nachylenia i kontrola optyczna foteli samochodowych.

 • Implementacja funkcji rozpoznawania błędów

  Kontrola etapów procesu przy użyciu czujników i systemów wizyjnych w celu eliminacji błędów

  Czujniki i systemy wizyjne marki Balluff sprawdzają, czy wszystkie fazy procesu zostały prawidłowo wykonane. W oparciu o otrzymane wyniki możliwa jest eliminacja błędów.

  Pasywna i aktywna eliminacja błędów

  Istnieją dwie metody eliminacji błędów w procesie produkcji: eliminacja pasywna i eliminacja aktywna.

  Pasywna eliminacja błędów poprzez kodowanie mechaniczne zapewnia, że proces nie może zostać wykonany wadliwie. Jest to bardzo rozwiązanie efektywne i ekonomiczne.

  W przypadku aktywnej eliminacji błędów czujniki i systemy wizyjne kontrolują, czy dana faza procesu została wykonana prawidłowo. Jest to rozwiązanie bardziej elastyczne i może dostarczyć więcej danych, niż wersja pasywna. Poza tym metody śledzenia można integrować w prosty sposób. W celu implementacji aktywnej eliminacji błędów stosuje się czujnik dyskretny lub czujnik analogowy, czujnik koloru lub system wizyjny.

  Implementacja czujników

  Czujniki wyposażone są w standardowe wyjścia, które wykonane są albo w wersji dyskretnej (tak/ nie) lub analogowej (pomiar). To, jaki wariant trzeba zastosować, zależne jest od stawianych zadań. Każde wyjście może być wykonane w dowolnej wersji. Dzięki temu możliwe jest na przykład wysterowanie prostych lampek kontrolnych, przyrządów pomiarowych czy nawet funkcji usuwania z taśmy produkcyjnej w celu wybrakowania lub poprawienia produktu.

  Implementacja systemów wizyjnych

  Systemy wizyjne stosowane są tam, gdzie tradycyjne czujniki nie są w stanie osiągnąć oczekiwanych rezultatów. Rozróżnia się przy tym systemy wizyjne i czujniki wizyjne.

  Czujniki wizyjne takie jak czujnik BVS marki Balluff świetnie nadają się do eliminacji błędów. Są proste, ekonomiczne i elastyczne.

  Systemy wizyjne zalecane są w przypadku kompleksowych procesów, takich jak sterowanie robotami, analiza, rejestracja i zapis obrazu.

  Implementacja funkcji rozpoznawania błędów

  Porównanie pasywnej i aktywnej eliminacji błędów