Optymalne wykorzystanie narzędzi z wykorzystaniem systemu Mold-ID
Optymalne wykorzystanie narzędzi z wykorzystaniem systemu Mold-ID

Najwyższa wydajność w przemyśle tworzyw sztucznych

Dla ekonomicznej efektywności w przemyśle tworzyw sztucznych, narzędzia do formowania wtryskowego muszą być stosowane optymalnie. W tym miejscu używany jest identyfikator formy i połączony identyfikator formy.

Dzięki oprogramowaniu Connected Mold-ID firmy Balluff wszystkie dane dotyczące form wtryskowych mogą być zapisywane w centralnej bazie danych. Aplikacja do zarządzania formami dostępne jest z poziomu przeglądarki internetowej.

Oprogramowanie Connected Mold-ID opiera się na niezależnym systemie Mold ID, który identyfikuje każdą pojedynczą formę za pomocą znacznika RFID na którym zawarte są najistotniejsze informacje, takie jak aktualna liczba cykli lub data ostatniego przeglądu. Wszystkie dane na temat cykli produkcyjnych są niezawodnie rejestrowane i dokumentowane.

Dzięki połączeniu systemu sprzętowego Mold-ID z oprogramowaniem Connected Mold-ID można wdrożyć optymalne zarządzanie formami wtryskowymi, ponieważ wszystkie dane są zbierane i wizualizowane w systemie i w oprogramowaniu. Pozwala to na uzyskanie cennych informacji, np. na temat czasów cykli produkcyjnych lub czasu następnego przeglądu. Umożliwia to predykcyjne planowanie przeglądów oparte na realnym wykorzystaniu narzędzi i zwiększa wydajność.