Obróbka metali > Obsługa, transport i kontrola procesu
Obsługa, transport i kontrola procesu

Elastyczna odpowiedź na wymagania systemów produkcyjnych

Połączone systemy produkcyjne składają się ze standardowych maszyn, które połączone są urządzeniami wewnątrzlogistycznymi i przenośnikami do transportu ciągłego. Szczególnie ekonomiczna koncepcja umożliwia produkcję zarówno dużych serii jak i wariantów produktów przy niewielkim koszcie i małej ilości modyfikacji w urządzeniu.

W tym samym czasie tak zwana mała technologia procesu powinna być ciągle aktualna. Gdyż tylko wtedy kontroluje ona niezawodnie załadunek, zapewnia dostawę chłodziwa i emulsji smarującej i poziom napełnienia w agregatach hydraulicznych. Ważne przy tym: Zmiany układu muszą być łatwe do wprowadzenia, gdyż występują one coraz częściej w związku z coraz krótszymi cyklami rozwoju produktów.

Przykładowe zastosowania

Kontrola chwytaków na ładowarkach bramowych
Detekcja pozycji krańcowych na przenośnikach bramowych
Kontrola pozycji w napędach liniowych
Kontrola poziomów napełnienia w agregacie hydraulicznym
Kontrolowanie cieczy procesowych i poziomu w sposób ciągły lub progowo
Wykrywanie wycieków