Obróbka metali > Frezowanie
Frezowanie

Bezproblemowa obróbka przestrzennych detali z wysokim stopniem automatyzacji

Ze względu na ich elastyczność, frezarki i centra obróbcze należą do najbardziej rozpowszechnionych obrabiarek.

Ich zakres typów sięga od prostych systemów 3-osiowych przez złożone wieloosiowe centra obróbcze aż po maszyny hybrydowe łączące na przykład frezowanie z obróbką laserową.

Najważniejsze założenie dla obróbki detali przestrzennych: prawidłowe ustawienie i dokładne prowadzenie narzędzia przy wysokiej szybkości. Stanowi to wyzwanie dla kontrolnych systemów pomiarowych. Przy tym zwiększa się stale stopień zautomatyzowania. Zwłaszcza, gdy w seryjnej produkcji dużych detali coraz częściej stosuje się maszyny połączone.

Przykładowe zastosowania

Kontrola mocowania narzędzia
Prosto, ekonomicznie, elastycznie i gotowe na wyzwania Przemysłu 4.0
Kontrola pozycji krańcowych
Pomiar kąta obrotu na osi C
Identyfikowanie narzędzi w magazynie
Przyporządkowanie i śledzenie detali