Obróbka metali > Wrzeciona, uchwyty, stoły obrotowe
Wrzeciona, uchwyty, stoły obrotowe i uchylne

Wiemy co pcha do przodu konstruktorów maszyn

Wśród producentów obrabiarek tylko ten producent jest liderem, którego oferta najbardziej jest dostosowana do wymagań jego klientów. Zarówno pod względem wielkości jak i zalet funkcjonalnych.

Aby wykorzystać ekonomicznie te rynkowe szanse, tworzy się coraz częściej indywidualne rozwiązania złożone z modułów i podzespołów.

Takie mechatroniczne podzespoły składające się z członów wykonawczych i zintegrowanych czujników muszą wypełniać w sposób optymalny swoje zadania także tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Muszą one posiadać możliwości adaptacji do przeróżnych sytuacji montażowych i wymiarów maszyny. W ten sposób zapewnią one Ci dodatkowe punkty nad konkurencją.

Przykładowe zastosowania

Monitorowanie zacisku narzędzia czujnikami binarnymi
Monitorowanie zacisku narzędzia czujnikiem analogowym
Monitorowanie zacisku narzędzia indukcyjnym przetwornikiem liniowym
Przesyłanie sygnałów i danych do stołów obrotowych indeksowych
Ustalanie dróg na stole obrotowym
Kontrola położenia tłoka w siłownikach mocujących