Obróbka metali > Identyfikacja narzędzi
Szyfrowanie narzędzi

Automatyczna identyfikacja narzędzie z wykorzystaniem przemysłowych systemów RFID

Dzięki technologii RFID właściwe dane we właściwym czasie są we właściwym miejscu.

Transmisja parametrów narzędzi, np. numeru, średnicy i długości narzędzia, do sterowania CNC gwarantuje optymalne wykorzystanie narzędzia oraz wysoki stopień dostępności obrabiarki. Kontrola czasu przestojów oraz koncepcje zarządzania zasobami eliminują nieproduktywną pracę jałową, nieprawidłowe przyporządkowania i brakujące lub w nieodpowiednim czasie naostrzone narzędzia.

Rozwiązania do identyfikacji narzędzi odczytują stan narzędzia i dokumentują wszystkie dane. Umożliwia to precyzyjne planowanie. I pozwala zwiększyć jakość i sprawność procesu produkcji, obniżając koszty i zwiększając rentowność.

Dzięki technologii RFID mamy zawsze właściwe dane we właściwym czasie we właściwym miejscu. I są one dostępne dla potrzeb koncepcji Przemysłu 4.0.

Przykładowe zastosowania

Ustawianie narzędzi
Dokumentowanie danych narzędzi
Komunikacja ze sterowaniem CNC
Ustalenie mapowania danych