Rozwiązania dla hydrauliki > Przemysł stalowy i hutniczy
Przemysł stalowy i hutniczy

Niezawodność przy wysokich temperaturach, wstrząsach i wibracjach

Produkcja stali odbywa się w najtrudniejszych warunkach, przy wysokiej temperaturze, wstrząsach i wibracjach. Wymaga to z jednej strony bezpiecznego procesu z jak najlepszym zarządzaniem jakością, z drugiej strony urządzeń doskonałej jakości. Dlatego mamy dla Ciebie optymalne, dopuszczone na całym świecie czujniki i dostosowaną do nich technologię sieci i połączeń.

Przykładowe aplikacje

Pozycjonowanie rolek
Ustawianie szczeliny walcowania
Sterowanie prowadzenia wlewków
Nadzorowanie ruchu kadzi odlewniczej
Regulacja dopływu powietrza i gazu w wielkim piecu
Sterowanie ruchem maszyn koksowniczych