Przemysł stalowy i hutniczy > Linia do odlewania ciągłego
Maksymalna elastyczność dla różnych formatów w linii do odlewania ciągłego

Najwyższa elastyczność do różnych formatów

Linia do odlewania ciągłego stanowi ogromne wyzwanie dla stosowanych w niej urządzeń. Po pierwsze istnieje konieczność okiełznania ogromnych sił, wibracji i wstrząsów.

Zarówno podczas ruchu odlewniczego w celu uzyskania jednorodnego, płynnego metalu jak i na belce podnoszącej w celu precyzyjnego transportu wlewków płaskich i kwadratowych. Po drugie segmenty odlewu ciągłego muszą być poddawane różnorodnej obróbce plastycznej w celu uzyskania najwyższej jakości stali w zależności od stopnia, temperatury i czasu.

Dla urządzeń stosowanych w linii do odlewania ciągłego wymagane są dlatego maksymalna elastyczność i najwyższa niezawodność. Czujniki i systemy firmy Balluff zapewniają bezpieczeństwo i gwarantują ciągłość procesu przy różnych formatach produktów.

Przykładowe zastosowania

Najwyższe bezpieczeństwo do kontroli kadzi odlewniczej
Detekcja pozycji drągu startowego
Szybka wymiana czujnika bez wycieków
Kontrola długości wlewka płaskiego
Transport wlewka płaskiego na belce podnoszącej