Przemysł stalowy i hutniczy > Walcowanie na gorąco i produkcja i produkcja blach grubych
Ciągłość i bezpieczeństwo procesów przy walcowaniu na gorąco

Urządzenia spełniające wysokie wymogi obróbki plastycznej

Począwszy od walcowania na gorąco aż po produkcję grubych blach w przemyśle stalowym występują ogromne siły. Ponadto urządzenia stosowane na klatce walcowniczej muszą być bardzo odporne na wilgoć ze względu na konieczność chłodzenia wodą walcowanego materiału.

Obróbka plastyczna stawia wysokie wymogi przed stosowanymi urządzeniami, które muszą radzić sobie z najróżniejszymi fazami roboczymi od wlewka płaskiego aż po krąg walcówki.

Przykładowe zastosowania

Moduły sieciowe BNI do różnorodnych sieci przemysłowych
Prowadzenie wlewka w klatce walcowniczej
Precyzyjne ustawianie szczeliny walcowniczej
Zapewnienie jakości w klatce walcowniczej
Prawidłowe przyporządkowanie wlewków i kręgów walcówki