Pomiar > Pomiar odległości i położenia
Pomiar odległości i położenia

Nasze wytrzymałe, superdokładne, liniowe i obrotowe przetworniki położenia pracują bezdotykowo i nie podlegają zużyciu. Są całkowicie niezawodne również w trudnych warunkach, takich jak ekstremalne temperatury, zasolone powietrze, wibracje i wstrząsy oraz otoczenie zagrożone wybuchem.

Przykładowe aplikacje

Optymalna sygnalizacja zwrotna położenia dla napędów bezpośrednich do 48 m
Liniowy napęd bezpośredni do małych skoków
Niezawodna kontrola średnicy rolek folii
Zmiana formatu - automatyczna i ręczna
Sterowanie prowadzenia wlewków
Formowanie materiałów kompozytowych
Pozycjonowanie przewodu wiertniczego
Kontrola agregatu wtryskowego
Detekcja położenia liniowego
Ochrona przeciwwybuchowa dla zaworów regulacyjnych i odcinających