Nowe miejsce spotkań we Wrocławiu otwarte

Nowe miejsce spotkań we Wrocławiu otwarte

24 maja we Wrocławiu odbyło się uroczyste otwarcie nowego Centrum Inżynieryjno – Aplikacyjnego firmy Balluff. Hasło „Discover Creative Solutions” było motywem przewodnim wydarzenia i stało się także mottem nowego obiektu.

Przy ulicy Granicznej 21A, gdzie mieści się nowy budynek firmy Balluff, tłumnie stawili się zaproszeni goście. Wielkie Otwarcie rozpoczęło się projekcją filmu prezentującego Centrum Inżynieryjno – Aplikacyjne oraz przemówieniem Pawła Stefańskiego, Prezesa Zarządu Balluff Polska. Głos zabrali również Członkowie Zarządu Grupy Balluff: Florian Hermle oraz Michael Unger. Nie zabrakło wystąpień przedstawicieli partnerskich instytucji: Michaela Kerna, Dyrektora Generalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Dariusza Ostrowskiego, Prezesa Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Symbolicznym otwarciem, zamiast tradycyjnego gestu przecięcia wstęgi, było wspólne uruchomienie maszyny otwierającej, skonstruowanej przez inżynierów z nowopowstałego Centrum. Prezes Stefański oraz panowie Hermle i Unger przy pomocy trzech różnych produktów marki Balluff uruchomili sekwencję odliczania, która zakończyła się wyświetleniem napisu OPEN na ekranie wykonanym z lamp SmartLight.

Po oficjalnej części wydarzenia, goście przystąpili do zwiedzania budynku Centrum Inżynieryjno – Aplikacyjnego. Nowoczesny budynek mieszczący sale szkoleniowo-prezentacyjne dla klientów, laboratorium aplikacyjne, a także pomieszczenia biurowo-administracyjne spotkał się z dużym uznaniem gości. Nowy obiekt firmy Balluff powstał jako miejsce spotkań, w którym producenci maszyn oraz automatyki przy wsparciu wykwalifikowanej kadry inżynierów i programistów Centrum będą mogli szukać nowych rozwiązań, testować możliwości i doskonalić swoje umiejętności.

W części artystycznej wydarzenia o emocje zadbał zespół Me Myself And I złożony z trójki utalentowanych wokalistów, którzy za pomocą wyłącznie swoich głosów tworzą jedyną w swoim rodzaju , eklektyczną muzykę na pograniczu jazzu i elektroniki. Uroczystość zamknął niezwykły show tancerzy, którzy wystąpili w specjalnie zaprogramowanych kostiumach wyposażonych w świecące, ledowe kompozycje. W całkowicie wyciemnionej sali pokaz robił duże wrażenie.