Rekordowy rozwój Grupy Balluff

Szybki wzrost sprzedaży utrzymuje się również w pierwszym kwartale 2018 roku.

Neuhausen a.d.F. – Rozwój przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) jest powodem do zadowolenia w Balluff: Wysoki popyt na rozwiązania w dziedzinie automatyzacji w przemyśle doprowadził do rekordowego wzrostu obrotów grupy Balluff w 2017 roku. Wzrost ten wyniósł 21,4 procent, a obroty sięgnęły 459 milionów EUR, wliczając w to wyniki dwóch spółek włączonych w ubiegłym roku finansowym do Grupy z Neuhausen pod Stuttgartem, specjalizującej się w produkcji czujników i automatyzacji. W 2016 roku obroty wynosiła 378 milionów euro. Nawet bez uwzględniania wyników dwóch nowo nabytych firm, Balluff osiągnąłby rekordowy wzrostu o 16 procent. „Jest już jasne, że przekroczymy plan sprzedaży na rok 2019, wynoszący 500 milionów euro, pytanie brzmi, kiedy dokładnie to nastąpi." – powiedziała prezes Katrin Stegmaier-Hermle podczas prezentacji wyników finansowych. Grupa Balluff zatrudnia 3600 osób na całym świecie. To o dziesięć procent więcej niż przed rokiem. 1300 osób pracuje w Niemczech. W siedzibie w Neuhausen w ciągu ostatnich dwóch lat stworzono 100 nowych miejsc pracy.

„Oczywiście jesteśmy zadowoleni z tego rozwoju." – mówi Stegmaier-Hermle. „Nasze rozwiązania stanowią podstawę cyfryzacji w przemyśle, co oznacza, że działamy w segmencie o ogromnym potencjale wzrostu. A ponadto – i z tego jesteśmy szczególnie zadowoleni – umacniamy naszą pozycję na rynku." Rentowność sprzedaży wzrosła z dziewięciu procent w 2016 roku do 10,5 procent.

Teczka prasowa (plik zip.)

Rosnąca presja w kierunku automatyzacji w wielu branżach

Prezes wymieniła pięć powodów dobrego wyniku: rozwój rynku na całym świecie, szczególnie silny wzrost w kluczowych branżach, takich jak przemysł motoryzacyjny, opakowań, spożywczy i napojów oraz w budowie maszyn, rosnąca presja w kierunku automatyzacji w wielu innych branżach, dobra renoma Balluff jako dostawcy oraz włączenie firm iss innovative software services i Matrix Vision do Grupy Balluff w 2017 roku. Połączenie z tymi dwoma firmami przyczyniło się do wzrostu sprzedaży o około 20 milionów euro.

Prezes Stegmaier-Hermle przedstawiła także bardzo pozytywny obraz pierwszego kwartału 2018 roku, kiedy to wzrost pozostawał na wysokim poziomie i wyniósł niemal dziewięć procent. Rozwój gospodarczy i obecna liczba zamówień nastrajają optymistycznie, jeśli chodzi o rok finansowy 2018. Grupa Balluff opiera się na bardzo stabilnym podłożu finansowym: wskaźnik kapitału własnego wynoszący 76 procent pozostaje bardzo wysoki, a rating banków AAA+ jest najlepszy, jaki można otrzymać przedsiębiorstwo tej wielkości. Ponadto, Balluff wiele inwestuje w przyszłe sukcesy, przekazując 13,3 procenta na badania i rozwój.

Prezes Michel Unger określił powiązany z tym cel w następujący sposób: „W ciągu ostatnich siedmiu lat podwoiliśmy obroty Grupy i dążymy do ich dalszego podwojenia w ciągu kolejnych pięciu lub siedmiu lat. Aby tego dokonać, przedsiębiorstwo musi się stale rozwijać. Nadszedł odpowiedni moment, aby wyznaczyć kierunek na przyszłość – i tak właśnie zrobiliśmy.“ Unger przedstawił orientację firmy z wyraźnym naciskiem na potrzeby kluczowych branż. Grupa Balluff jest teraz podzielona na siedem obszarów biznesowych. Dla trzech spośród nich stworzono jednostki organizacyjnej, łączące wszystkie rozwiązania dla danej głównej branży: mobility, packaging, food & beverage oraz machine & plant engineering. Kolejne cztery obszary to marketing & sales, technology, supply chain oraz services, finance & quality. Każdy z siedmiu obszarów posiada własne kierownictwo. Kierownictwo wszystkich obszarów wchodzi w skład rozszerzonego zarządu.

Konsekwentna orientacja na klienta

„Jeśli chodzi o strategię, to w centrum naszego zainteresowania stoi klient. Stworzenie obszarów biznesowych służy stworzeniu oferty zaspokajającej potrzeby poszczególnych branż w zakresie nowych produktów i rozwiązań. Dzięki temu nasz rozwój będzie jeszcze bardziej ukierunkowany, szybszy i lepiej dopasowany do wymagań różnych branż.“ – podkreślił Michael Unger. „Wyznaczamy nowy kierunek rozwoju firmy z pozycji lidera. Stanowi on podstawę stałego rozwoju firmy Balluff, przeniesienia go na wyższy poziom i przygotowania go na przyszłość."

Przełożenie automatyzacji na IIoT

Prezes Florian Hermle zarysował, jak wyglądać będzie przyszłość. Firma Balluff zajmuje się automatyką od ponad 50 lat. Swoje doświadczenie wykorzystała podczas przejścia na IIoT i obecnie oferuje wszystkie niezbędne rozwiązania w zakresie generowania, przekazywania i analizy danych. Mocną stroną firmy Balluff jest sprzęt, rozwiązania do sieci przemysłowych i wizualizacja danych. Dane zapewniają transparentność i pozwalają określić, co dzieje się w procesie produkcyjnym, kiedy i dlaczego. Florian Hermle zapowiedział, że w przyszłości Balluff będzie silniej koncentrować się na oprogramowaniu, aby dostarczać jeszcze lepsze, holistyczne rozwiązania z zakresu automatyki z jednego źródła. „Dlatego w roku 2017 poszerzyliśmy Grupę o firmę produkującą oprogramowanie iss innovative software services ze Stuttgartu oraz pioniera z obszaru analizy obrazu , Matrix Vision. Ich know-how pomaga nam jeszcze lepiej i szybciej wykorzystywać ogromne możliwości rozwoju cyfryzacji i rozszerzać naszą ofertę zarówno pod względem sprzętu, jak i oprogramowania." - mówi z przekonaniem Hermle.

Naszym celem jest połączenie technologii, oprogramowania i partnerów zewnętrznych w otwartym ekosystemie, aby jeszcze bardziej zwiększyć przewagę konkurencyjną naszych klientów i wspierać ich przy integracji i analizie danych oraz diagnostyce. Zewnętrzni partnerzy to m in. specjaliści w zakresie big data, dostawcy i producenci, w tym producenci komponentów. Umożliwia to proponowanie rozwiązań zwiększających wydajność całego procesu tworzenia wartości, od zarządzania magazynem i zakupami, poprzez asset management, po inteligentną produkcję.
Rozwiązania te mogą być wdrażane w odniesieniu do jednej maszyny, parku maszyn, a także w całym przedsiębiorstwie. „Klient pozostaje panem sytuacji i – co ważniejsze – swoich danych." – podkreśla Hermle.

Intelligent production z Neuhausen

Przykładem zastosowań jest wykorzystanie form wtryskowych w przemyśle motoryzacyjnym. Ze względu na wysoką cenę form, dostawcy wypożyczają je od producentów, aby wytworzyć potrzebne części. „Dzięki naszym rozwiązaniom producenci mogą uzyskać dostęp do danych na temat stanu formy znajdującej się u dostawcy poprzez chmurę i monitorować terminy przeglądów, liczbę wyprodukowanych części i średnią temperaturę. Podejście to stanowi wsparcie dla naszych klientów w zakresie cyfryzacji produkcji, a także zwiększania wydajności i produktywności, poprzez zapewnianie transparentności.“ – wyjaśnia Hermle.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Balluff rozwijał oprogramowanie. Hermle zademonstrował na żywo obecny poziom jego zaawansowania. Wszystkie istotne dane są w przejrzysty sposób wyświetlane na pulpicie, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą kontrolować produkcję w zakładach lub monitorować bezpośrednio poszczególne linie produkcyjne i narzędzia. Bieżące dane dotyczące serwisu są przesyłane w czasie rzeczywistym z poziomu maszyn, czujników i całej linii do chmury, skąd można je pobierać w całym zakładzie, a nawet w różnych przedsiębiorstwach. Dane można odczytać za pośrednictwem aplikacji, komputera stacjonarnego lub przemysłowego czytnika przenośnego. Klienci mają do dyspozycji wiele możliwości również jeśli chodzi o wybór kanałów komunikacji. „Koncepcja ta umożliwia generowanie, przesyłanie i przetwarzanie danych, a teraz także ich bezpośrednią interpretację przy użyciu oprogramowania opartego na chmurze.“ – mówi Hermle. „Oznacza to, że jesteśmy na drodze prowadzącej wprost do inteligentnej produkcji i stanowi spełnienie naszego zamierzenia, którym jest odgrywanie roli pioniera cyfryzacji.“

O firmie Balluff

Firma Balluff została założona w roku 1921 w Neuhausen a.d.F. i zatrudnia dziś 3600 pracowników na całym świecie, będąc synonimem innowacyjnej techniki, jakości i wielobranżowego doświadczenia w zakresie automatyki przemysłowej. Jako wiodący specjalista w dziedzinie czujników i automatyki ta rodzinna firma oferuje kompleksowe portfolio innowacyjnych technologii czujników, systemów identyfikacji i rozwiązań sieciowych oraz oprogramowanie do całościowych rozwiązań systemowych.

W 2017 roku Grupa Balluff odnotowała obrót ponad 459 milionów euro. Oprócz centralnej siedziby firmy w Neuhausen a. d. F. Balluff ma zakłady dystrybucyjne, produkcyjne i rozwojowe na całym świecie i reprezentowany jest przez 37 spółek córek i dalsze przedstawicielstwa w 68 krajach. Gwarantuje to klientom szybką dostępność produktów na całym świecie i wysoką jakość doradztwa i serwisu bezpośrednio na miejscu.