Obróbka metali

Obróbka metali

Obróbka metali

Kompletna oferta optymalnych rozwiązań

Dla całego spektrum obróbki metali Balluff ma w ofercie dostosowane czujniki i technologię połączeniową. Na przykład do toczenia i frezowania czy wytłaczania i prasowania, do identyfikacji narzędzi czy do manipulowania przedmiotami, transportu i kontrolowania procesów. Dostarczamy optymalne rozwiązania dla różnorodnych wymogów producentów narzędzi. Nasza oferta rozwijała się w trakcie długoletniego partnerstwa z innowacyjnymi przedsiębiorstwami w zakresie obróbki metali i sprawdziła się w praktyce. Zasięgnij informacji na temat naszego szerokiego wachlarza produktów na podstawie przykładowych aplikacji.

Kontrola zamocowania przedmiotu obrabianego i narzędzia

Kontrola zamocowania przedmiotu obrabianego i narzędzia

Tylko wówczas, gdy obrabiany przedmiot jest dobrze zamocowany w uchwycie tokarskim, może zostać poddany prawidłowej obróbce ze stałą jakością. Oprócz czujników z wyjściem przełączającym coraz częściej to zadanie wykonują indukcyjne systemy do pomiaru położenia BIP z ciągłym sygnałem wyjściowym. Również liniowy pomiar położenia zapewnia niezawodną kontrolę zamocowania narzędzia – nawet w przypadku rotacji mechanizmu zaciskowego. Ustala się przy tym położenie metalowej krzywki, poruszającej się obok czujnika. Nasze szerokie spektrum systemów pomiarowych – od zaledwie kilku do 130 mm – gwarantuje najwyższą precyzję przy różnych rozmiarach.

Identyfikacja narzędzi w magazynku

Przemysłowe systemy RFID BIS C w LF (Low Frequency) lub BIS M w HF (High Frequency) dbają o to, aby dla sterowania numerycznego frezarki czy centrum obróbczego dostępne były zawsze prawidłowe dane narzędzia (numer, średnica, długość, liczba zębów, …). Dzięki niezawodnej identyfikacji i transmisji te parametry stanowią podstawę zoptymalizowanego zarządzania narzędziami wraz z kontrolą czasów przestoju.

Identyfikacja narzędzi w magazynku

Sterowanie prasami hydraulicznymi

Sterowanie prasami hydraulicznymi

Prasy hydrauliczne (długi skok, niewielka prędkość skokowa) osiągają swoją siłę znamionową na całej długości skoku. Za kontrolę pozycji odpowiedzialne są przetworniki położenia BTL, przy czym czujnik położenia umieszczony jest na ruchomym a pręt z elementem pomiarowym na stałym elemencie prasy. Brak wrażliwości na występujące wstrząsy mechaniczne pozwala na wysoką precyzję pomiarową i prędkość aktualizacji oraz optymalne wykorzystanie maszyny.

Ustalanie pozycji krańcowych w ładowarkach portalowych

Pozycje krańcowe w systemach ładowarek portalowych można ustalać za pomocą czujników indukcyjnych BES. W tym celu wystarczy umieścić w żądanej pozycji metalową flagę przełączającą. Jest ona wykrywana przez czujniki bezdotykowo i bez zużycia, zapewniając przesłanie prawidłowego sygnału przełączającego do sterowania.

Ustalanie pozycji krańcowych w ładowarkach portalowych

Wykrywanie cieczy procesowych i poziomów z funkcją przełączania lub w sposób ciągły

Wykrywanie cieczy procesowych i poziomów z funkcją przełączania lub w sposób ciągły

W zależności od wersji czujniki ultradźwiękowe BUS mogą być stosowane do regulacji dwupunktowej w oparciu o sygnały przełączające lub do ciągłej regulacji poziomu. Użytkownicy korzystają więc z maksymalnej elastyczności przy wyborze rodzaje nadzoru.