Czujniki pasma światła z oddzielnym wzmacniaczem

Czujniki pasma światła z oddzielnym wzmacniaczem

Kurtyny pomiarowe z oddzielnym wzmacniaczem

Bardzo precyzyjne wykrywanie obiektów w ciasnych przestrzeniach i w zapylonym otoczeniu

Niezawodne wykrywanie szybko przesuwających się części w trudnych warunkach

Do niezawodnego wykrywania i precyzyjnego liczenia szybko przesuwających się lub spadających części w procesach produkcyjnych lub opakowaniowych stosuje się z reguły okna optyczne. Jeśli przestrzeń montażowa jest jednak bardzo mała lub jeśli obecne są utrudnione warunki robocze jak niekontrolowane zapylenie, rozwiązanie tego zadania może stać się wyzwaniem.

Wysoka precyzja optyczna i różnorodność funkcji

Zaradzić temu mogą kurtyny pomiarowe BOH AI z rodziny MICROmote® z oddzielnym wzmacniaczem BAE. Łączą one wysoką precyzję optyczną w ciasnych przestrzeniach montażowych z różnorodnością funkcji. Dzięki rozdzieleniu jednostki optycznej i elektroniki analizującej głowica czujnika skonstruowana jest tak, by zajmowała bardzo mało miejsca. Połączona jest z elektroniką za pomocą bardzo elastycznego, ale mimo to wytrzymałego przewodu elektrycznego. Zapewnia to doskonałą obsługę, pomimo minimalnej wielkości czujnika. Dlatego użytkownicy mogą optymalnie ustawić ten czujnik do swoich indywidualnych warunków roboczych.

Wysoka równomierność pasma światła

Precyzja optyczna pasma światła powstaje dzięki połączeniu w szereg poszczególnych promieni światła z dyskretnych diod precyzyjnych z określoną zakładką. Wysoka równomierność tak utworzonego pasma światła jest kluczem do bardzo precyzyjnego wykrywania obiektów.

Rozwiązywanie zadań specyficznych dla poszczególnych aplikacji

Zasadniczo można indywidualnie dobierać oddzielne układy wzmacniające dla wszystkich kurtyn pomiarowych spośród różnorodnych wersji standardowych. W zależności od elektroniki kurtyny pomiarowe można stosować do różnych zadań: począwszy od okna optycznego do dynamicznego wykrywania swobodnie spadających elementów poprzez analogowe sterowanie krawędzią toru aż po bezdotykowe optyczne wyłączniki krańcowe. Taka modułowa koncepcja umożliwia poza tym bardzo szybką realizację poszczególnych aplikacji. Na przykład dostosowywanie wymiaru, materiału obudowy czy właściwości powierzchniowych do indywidualnych zadań z zakresu wykrywania obiektów.

Przykład zastosowania

Wiele zastosowań optycznych w automatyce procesów dociera w zapylonym otoczeniu do swoich granic fizycznych. Jeśli na przykład podczas produkcji a następnie napełniania produktami powstaje bardzo drobnoziarnisty pył, drastycznie zmniejsza się niezawodność oraz czas użytku układu zliczającego. Dynamiczne wzmacniacze serii BAE wyposażone są w automatyczną korektę progu przełączania, dzięki której kompensowany jest wpływ optyczny warstwy pyłu. Oddzielne wejście alarmu sygnalizuje koniec automatycznego zakresu regulacji. W ten sposób wskazywana jest konieczność oczyszczenia czujnika lub wyzwalana z zewnątrz regulacja czułości.

Wzmacniacz sygnału BAE00N8
Optyczna głowica czujnika BOH0024
Optyczna głowica czujnika BOH0024