Procesor BIS V - platforma RFID niezależna od technologii

Procesor BIS V - platforma RFID niezależna od technologii

Dla wszystkich wymagań: czy High Speed, High Memory, LF, HF, UHF czy IO-Link

Co procesor niezależny od technologii daje producentom narzędzi?

Park maszynowy w przetwarzaniu metali jest często tak złożony, że spełnienie wymogów Tool-ID, zautomatyzowanego zarządzania narzędziami, jest prawie niemożliwe. Rożni producenci maszyn starają się to zmienić, próbując wprowadzić rożne koncepcje sterowania w swoich zakładach.

Do wszystkich wymagań: czy High Speed, High Memory, LF, HF, UHF czy IO-Link

Nakład pracy dla niefabrycznej integracji zarządzania narzędziami jest więc bardzo wysoki i trudny do zrealizowania. Oparte o komputer typu PC obejście tego problemu zapewnia praktyczne i eleganckie rozwiązanie. Każdą pojedynczą maszynę wyposaża się w głowicę do odczytu (LF, HF, UHF) i procesor BIS V. Łączy się je za pośrednictwem obecnego interfejsu sieciowego TCP/IP z umieszczonym w linii produkcyjnej komputerem typu PC, który dysponuje systemem zarządzania narzędziami dla całego zespołu produkcyjnego (klaster, linia, hala). Nic już nie stoi więc na drodze automatyzacji zarządzania narzędziami.

Najważniejsze cechy

  • Podłączenie systemów opartych na PC: dwa interfejsy procesowe (TCP/IP i USB)
  • wysoka elastyczność: jedno urządzenie dla wszystkich znanych technologii RFID (LF, HF, UHF)
  • wysoka wydajność: nadaje się do nośników danych High Memory i High Speed
  • spełnia najwyższe wymogi przemysłowe, dzięki obudowie z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
  • podłączanie najróżniejszych urządzeń: port master IO-Link V1.1 do dowolnej konfiguracji