Czujnik Condition Monitoring

Czujnik Condition Monitoring
Czujnik Condition Monitoring

Elastyczne, inteligentne monitorowanie stanu w niewielkiej obudowie
Drgania | Temperatura | Wilgotność | Ciśnienie otoczenia

Nowy wielofunkcyjny czujnik monitorowania stanu BCM wspomaga wydajną i bezproblemową pracę każdej instalacji znacznie zwiększając jej efektywność. Ppozwala uniknąć nieplanowanych przestojów i zakłóceń w procesie produkcyjnym. Nieprzerwanie dostarcza danych o stanie, za pomocą których można z wyprzedzeniem zaplanować konserwację i naprawę oraz zautomatyzować kosztowne kontrole manualne. Ponadto dla IIoT, czyli Przemysłowego Internetu Rzeczy, zasadnicze znaczenie ma możliwość rejestrowania, przetwarzania i interpretowania stanów maszyn i urządzeń oraz związanych z nimi komponentów.

Opis charakterystyki produktu (plik PDF)

Drgania, temperatura, wilgotność, ciśnienie otoczenia

Czujnik Balluff Condition Monitoring rejestruje różne parametry fizyczne - takie jak drgania, temperatura, wilgotność i ciśnienie otoczenia - przetwarza je wewnętrznie i dostarcza żądane dane poprzez IO-Link do systemu wyższego poziomu. Ponadto czujnik może rozpoznawać i komunikować swój status poprzez zintegrowane funkcje samoświadomości. Dzięki temu jesteś zawsze informowany o jego temperaturze, czasie pracy i cyklach uruchamiania.

Po prostu IO-Link

Standardowy protokół IO-Link pozwala na parametryzację czujnika i indywidualne dostosowanie do aplikacji. Dzięki temu integracja z nowymi i istniejącymi systemami jest łatwa i wygodna. Elastyczna konstrukcja danych procesowych umożliwia swobodne przypisywanie i cykliczne przekazywanie do pięciu zmierzonych lub wstępnie przetworzonych wartości. Dodatkowo IO-Link umożliwia acykliczne wyszukiwanie dalszych zmiennych oceny statystycznej.

Ilość danych może zostać zredukowana do niezbędnej ilości

Dodatkowo można zdefiniować wartości progowe dla alarmów wstępnych i alarmów głównych dla automatycznego monitorowania mierzonych lub ocenianych zmiennych, tak aby czujnik generował komunikaty ostrzegawcze dla określonych zdarzeń. Monitorowanie wartości granicznych umożliwia wykorzystanie czujnika jako monitora, dzięki czemu przez interfejs przesyłane są tylko istotne dane. W ten sposób ilość danych może zostać zredukowana do niezbędnego minimum. Pozwala to uniknąć zbędnego przesyłu danych.

Najważniejsze cechy

  • Możliwość pomiaru wielu zmiennych w jednym urządzeniu: wibracje, temperatura, wilgotność, ciśnienie otoczenia
  • Zintegrowana elektronika oceny z konfigurowalnym wstępnym przetwarzaniem danych
  • Konfigurowalne wyświetlacze zdarzeń i stanów
  • Szybki do podłączenia i łatwy do zintegrowania poprzez IO-Link
  • Kompaktowa obudowa idealna do ograniczonych przestrzeni