Wskaźnik SmartLight dla aplikacji Pick-to-Light

Wskaźnik SmartLight dla aplikacji Pick-to-Light
Wskaźnik SmartLight dla aplikacji Pick-to-Light

Innowacyjna technologia do montażu i konfekcjonowania produktów

Do kontroli montażu i konfekcjonowania produktów firma Balluff oferuje wskaźnik SmartLight, za pomocą którego można w sposób ciągły wizualizować i nadzorować fazy produkcji. Nasz SmartLight Indicator przekonuje mnogością funkcji dodatkowych. Są to na przykład wskazanie kierunku ustawienia, czasu taktowania procesów roboczych, czasu oczekiwania w procesie roboczym czy prezentacji pozostałych faz produkcji. Można również w prosty sposób rozpoznać nieprawidłowe pobranie produktu lub kontrolować poziom napełnienia.

Opis charakterystyki produktu (PDF file)

Nasz wskaźnik SmartLight Iskłada się z sześciu niezależnych, bardzo jasnych, wielokolorowych segmentów diodowych, które można użytkować w różnych trybach: w trybie segmentowym, ruchomego światła i trybie poziomu lub do prezentacji stanu bezpieczeństwa, w zależności od tego, jaka funkcja ma być nadzorowana. Interfejs IO-Link umożliwia przy tym komfortową obsługę przez użytkownika.
Dzięki IO-Link to inteligentne urządzenie można szybko i niewielkim kosztem zainstalować za pośrednictwem funkcji Plug-and-Play i podłączyć zarówno do układu sterowania ze sterownikiem PLC, jak i do lokalnego systemu opartego o komputery klasy PC. Wszystkie tryby pracy, kolory i status dostępne są bezpośrednio w danych procesowych.
Możliwość podłączenia dwóch wskaźników SmartLight do jednego portu przekłada się bezpośrednio na obniżenie kosztów związanych z instalacją i okablowaniem.

Najważniejsze cechy

  • Zdolne do pracy w zakresie Przemysłu 4.0: dzięki zastosowaniu IO-Link
  • Time-of-Flight (metoda pomiaru czasu przebiegu): Fotokomórka do niezawodnego rozpoznawania ruchów dłoni
  • uniwersalne zastosowanie: sześć niezależnych, bardzo jasnych, wielokolorowych segmentów diodowych
  • wygoda: wyświetlacz wskazuje tryb segmentowy, tryb światła ruchomego i tryb poziomu oraz stan bezpieczeństwa
  • niskie koszty: Możliwe połączenie dwóch wskaźników SmartLight Indicator (Daisy-Chain) – wymagany tylko jeden port IO-Link

Wybór produktów