Moduły pamięci
Moduły pamięci

Moduły pamięci IO-Link mają wbudowaną pamięć danych, dzięki czemu pełnią w maszynach i urządzeniach między innymi funkcje wymiennego nośnika danych.

Nośniki informacji z wbudowaną pamięcią danych

Moduły pamięci IO-Link przeznaczone są do protokołowania i zapisywania wielu parametrów: od danych roboczych narzędzia, poprzez histogram poziomu temperatury podczas pracy, wymagany poziom wydajności aż po liczbę cykli narzędzia i komunikaty dotyczące błędów narzędzia.

Dzięki temu przy konserwacji lub naprawie w fabryce oprócz danych roboczych dostępne są zawsze również informacje uzupełniające.

Najważniejsze cechy

  • wbudowana pamięć danych
  • możliwość protokołowania i zapisu wielu różnych parametrów
  • efektywne przeglądy i naprawy dzięki informacjom uzupełniającym