Bezpieczeństwo maszyn w jakości Balluff

Automatyka potrzebuje bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo opiera się na wiarygodności. Jakość firmy Balluff zapewnia Ci szczególny stopień niezawodności, obejmujący różnorodne rozwiązania sprawiające, że maszyny i instalacje stają się niezawodne, a przez to bezpieczne. Nasze czujniki bezpieczeństwa w połączeniu z bezpiecznymi rozwiązaniami techniki sterowania umożliwiają powstanie innowacyjnych koncepcji bezpieczeństwa Twoich maszyn. Jakość pozostaje niezmienna przez całe lata. Koncepcja bezpieczeństwa firmy Balluff dla automatyki obejmuje stale rosnącą liczbę produktów i komponentów, które przyczyniają się do minimalizacji zagrożenia dla ludzi oraz maszyn i wydajnego przetwarzania informacji. Komponenty te można łatwo zintegrować z układem sterowania urządzeń.

Dlaczego bezpieczeństwo maszyn jest ważne?

Nie ma żadnych wątpliwości: wysoka wydajność oraz produktywność maszyn i urządzeń są istotnymi czynnikami w przemyśle. Nieodzowna jest jednak ochrona ludzi, maszyny i otoczenia pracy. Jako specjaliści w dziedzinie czujników i automatyzacji dążymy do tego, by nasze rozwiązania w dziedzinie przemysłowego bezpieczeństwa technicznego spełniały surowe wymagania. Zawsze tam, gdzie ludzie mają bezpośredni kontakt z maszynami, na koncepcje bezpieczeństwa trzeba położyć szczególny nacisk. Również wtedy, gdy nie można całkowicie wykluczyć ryzyka i błędów, trzeba je minimalizować i opracować optymalną koncepcję bezpieczeństwa. „Safety over IO-Link” to oferta łatwego w integracji rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa.

Czym jest „Safety over IO-Link”?

„Safety over IO-Link” łączy standardowe sygnały z urządzeniami bezpieczeństwa w jeden kompleksowy system. Podstawą jest uniwersalny interfejs „IO-Link”: Protokół bezpieczeństwa jest modulowany w trójżyłowym przewodzie i umożliwia komunikację oraz wymianę informacji pomiędzy bezpiecznym modułem WE/WY i nadrzędnym Masterem IO-Link. Funkcja Safety over IO-Link jest otwarta w stronę poziomu czujników, gdyż do modułu wejść/wyjść do aplikacji bezpieczeństwa Profisafe można podłączać standardowym przewodem M12 zarówno komponenty bezpieczeństwa firmy Balluff, jak i urządzenia bezpieczeństwa innych producentów.

Jak pewne jest bezpieczeństwo?

Za pośrednictwem modułu wejść/wyjść do aplikacji bezpieczeństwa dostępnych jest dwanaście bezpiecznych wejść i dwa bezpieczne wyjścia. Moduł może zasilać wejścia i wyjścia prądem o łącznej wartości 8 amperów. Maksymalny czas reakcji to 20 milisekund. Moduł wejść/wyjść do aplikacji bezpieczeństwa to bezpieczny moduł WE/WY, za pośrednictwem którego można podłączać także komponenty standardowe, takie jak proste czujniki binarne. Komunikacja związana z bezpieczeństwem członu nadrzędnego IO-Link odbywa się za pośrednictwem Profisafe dla Profinet. Informacje istotne ze względów bezpieczeństwa są przesyłane metodą tunelowania bezpośrednio za pośrednictwem członu nadrzędnego do układu sterowania. Tak zaprojektowane rozwiązania spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa aż do PLe/SIL3.

Jakie zalety ma Safety over IO-Link?

Nasza koncepcja bezpieczeństwa „Safety over IO-Link” łączy sprawdzone zalety IO-Link, takie jak niezawodna, elastyczna wymiana informacji, transmisja danych na wszystkich poziomach, łatwość podłączania i znormalizowane interfejsy uniwersalnego zastosowania z ukierunkowaną na bezpieczeństwo komunikacją za pośrednictwem Profisafe dla Profinet.

Integracja rozwiązań bezpieczeństwa technicznego staje się tak łatwa jak nigdy wcześniej. Do członu nadrzędnego IO-Link podłącza się jedynie bezpieczny moduł WE/WY, do którego można podłączyć niemal każde urządzenie zabezpieczające. Parametryzacja odbywa się centralnie przez układ sterowania. Zestawy parametrów koncepcji bezpieczeństwa można łatwo przesyłać do kolejnych maszyn i całej instalacji. Dodatkowo system można łatwo i szybko dostosować do zmiennych wymogów.

Rozwiązanie dla przemysłowego bezpieczeństwa technicznego ułatwia budowę systemu, a dzięki zastosowaniu standardowych przewodów przyłączeniowych z przyłączem M12 pozwala oszczędzić na czasie i kosztach. Instalacja rozwiązania bezpieczeństwa technicznego IP67 bezpośrednio poza szafą sterowniczą umożliwia stosowanie mniejszych szaf sterowniczych i zmniejszenie wymiarów całej instalacji.