Czujniki Condition Monitoring
Czujniki Condition Monitoring

Ciągłe monitorowanie maszyn

Nieplanowanych przestojów i awarii w procesie produkcyjnym można uniknąć dzięki wielofunkcyjnym czujnikom Condition Monitoring BCM ze zintegrowaną funkcją przetwarzania danych. Te inteligentne czujniki dostarczają danych dotyczących stanu, które można wykorzystać do automatyzacji kosztownych przeglądów ręcznych. Dane dotyczące stanu są równocześnie istotnym elementem IIOT, umożliwiającym realizację inteligentnej i elastycznej produkcji.

Czujniki Condition Monitoring marki Balluff ustalają różne wielkości fizyczne - takie jak wibracja, temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie otoczenia, przetwarzają je i przesyłają żądane dane za pośrednictwem IO-Link do nadrzędnego systemu. Dodatkowo czujniki mogą rozpoznawać swój własny stan i przesyłać informacje o nim. Dzięki temu będziesz zawsze poinformowany o ich temperaturze,roboczogodzinach i ilości uruchomień.

Dzięki ustandaryzowanemu protokołowi IO-Link można komfortowo parametryzować czujniki i dostosowywać analizę w czujniku do swoich indywidualnych aplikacji. Dzięki elastycznej możliwości ustawienia danych procesowych można dowolnie konfigurować i przesyłać cyklicznie nawet pięć rodzajów mierzonych i przetwarzanych danych. Poza tym możliwe jest acykliczne odczytywanie dalszych analizowanych wielkości statystycznych.

Ponadto podczas automatycznego monitorowania mierzonych i analizowanych wielkości można zdefiniować wartości graniczne dla alarmów wstępnych i podstawowych tak, aby czujnik przy określonych zdarzeniach generował komunikaty ostrzegawcze.

Czujniki Condition Monitoring marki Balluff przyczyniają się w ten sposób do efektywnej i bezawaryjnej eksploatacji każdego urządzenia, zwiększając wyraźnie produktywność całej linii.

Najważniejsze zalety

  • różne wielkości pomiarowe w jednym urządzeniu: wibracja, temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie otoczenia
  • wbudowany procesor z możliwym do konfiguracji, wstępnym przetwarzaniem danych
  • możliwość konfiguracji wskazań zdarzeń i statusu
  • szybkie podłączenie i proste uruchomienie przez IO-Link
  • zwarta forma konstrukcyjna