Rozpoznawanie, wykrywanie i pozycjonowanie obiektów za pomocą czujników

W automatyce istnieje wiele możliwości rozpoznawania, wykrywania i pozycjonowania obiektów. Do wykrywania metali i niemetali, magnesów, substancji stałych i cieczy w sposób bezdotykowy można wykorzystać pola magnetyczne, światło i dźwięk. I to na odległości od 1 mm do 60 m.

Możesz niezawodnie śledzić i kontrolować elementy podczas transportu za pomocą odpowiednich czujników. Nawet w trudnych warunkach . W zależności od wymogów możesz wybrać do tego celu czujnik indukcyjny, optoelektroniczny, pojemnościowy lub ultradźwiękowy.

Czujniki optoelektroniczne i ultradźwiękowe stosowane są zazwyczaj do detekcji obiektów, które są bardziej oddalone (> 50 mm). Czujniki indukcyjne lub pojemnościowe nadają się lepiej do obiektów, które znajdują się w mniejszej odległości od czujnika (< 50 mm).

Technologie czujników

W zależności od zakresu zastosowania można skorzystać z różnych technologii:

  • czujniki indukcyjne do detekcji wszystkich metalowych obiektów w bliskim zasięgu
  • czujniki pojemnościowe do kontroli obecności lub poziomu prawie wszystkich materiałów i cieczy w bliskim zasięgu
  • czujniki optoelektroniczne jako czujniki odbiciowe, czujniki optoelektroniczne refleksyjne lub bariery optoelektroniczne jednokierunkowe do detekcji prawie wszystkich obiektów na większe odległości
  • czujniki ultradźwiękowe do detekcji prawie wszystkich obiektów na większe odległości

Pasujące produkty

Czujniki indukcyjne Balluff

Czujniki indukcyjne wykrywają wszystkie obiekty metalowe.

Czujniki pojemnościowe Balluff

Czujniki pojemnościowe wykrywają obecność lub poziom napełnienia prawie wszystkich materiałów i cieczy.

Czujniki optoelektroniczne Balluff

Za pomocą światła czujniki optoelektroniczne wykrywają prawie wszystkie obiekty.

Czujniki ultradźwiękowe Balluff

Za pomocą dźwięku czujniki ultradźwiękowe wykrywają prawie wszystkie obiekty niezależnie od ich koloru i właściwości powierzchni.

Przegląd tematów

Rozpoznawanie, wykrywanie i pozycjonowanie metalowych obiektów za pomocą czujników

Rozpoznawanie, wykrywanie i pozycjonowanie niemetalowych obiektów za pomocą czujników

Rozpoznawanie magnesów do kontroli pozycji tłoka za pomocą czujników

Ustalanie poziomu cieczy i substancji stałych za pomocą czujników