Podstawowa wiedza z zakresu automatyki
Podstawowa wiedza z zakresu automatyki

Człowiek jako wzór dla automatyki

Maszyna działa – w uproszczeniu – tak jak człowiek. Tak jak ludzie postrzegają otaczający ich świat za pomocą organów zmysłu, tak maszyna rejestruje swoje otoczenie za pomocą czujników, urządzeń i systemów do pomiaru położenia. Maszyna ciągle rejestruje sygnały i wysyła je za pośrednictwem sieci do sterowania. Interpretuje ono sygnały wejściowe i przesyła je jako sygnały wyjściowe do elementów wykonawczych. Na przykład do zaworów, napędów i kolumn świetlnych, które wykonują jakąś czynność i które uruchamiają maszyny.

Nasze ciało i jego techniczny odpowiednik

Ludzkie ciało znajduje w maszynie swój techniczny odpowiednik:

  • Zmysł wzroku/smaku/powonienia/dotyku – czujnik wizyjny/ciśnienia/optoelektroniczny/indukcyjny/pojemnościowy, system pomiaru położenia
  • Słuch – głowica do odczytu RFID, czujnik ultradźwiękowy
  • Nerwy – sieć, przewód, złącze wtykowe
  • Mózg – sterowanie, programowalny sterownik logiczny (PLC)
  • Język – głowica RFID do odczytu, sygnał dźwiękowy, SmartLight
  • Mięśnie – zawór, napęd, silnik, kolumna świetlna, sygnał dźwiękowy

Pasujące produkty

Czujniki optoelektroniczne Balluff

Czujnik optoelektroniczny do wykrywania obiektów za pomocą światła/lasera

Czujniki ciśnienia Balluff

Czujnik ciśnienia do wykrywania ciśnienia w cieczach i gazach

Moduły sieciowe Balluff

Moduł sieciowy do podłączenia do sterowania

Wtyczki zaworowe Balluff

Wtyczka zaworowa do podłączania zaworów do sterowania

Przegląd tematów:

Funkcja, budowa i technologia czujników

Okablowanie elektryczne czujników

Różnica pomiędzy czujnikami przełączającymi i pomiarowymi

Rozdzielczość, odchyłka liniowości i dokładność

Zasilanie czujników