Zapewnienie jakości > Proces Poka-Yoke
Proces Poka-Yoke

Jak działa Poka Yoke?

Na etapie projektowania linii produkcyjnej przeprowadzana jest weryfikacja poprawności jej działania oraz natychmiastowa likwidacja ewentualnych słobych punktów. Mimo tego zdarza się, że podczas pracy pojawiają się nieprzewidziane trudności. Trzeba je zidentyfikować, zaimplementować metodę ich rozpoznawania oraz zaprojektować sposób ich kontroli.

Zachowanie wysokich standardów jakościowych jest warunkiem optymalnej produkcji. Można to zagwarantować dzięki ukierunkowanemu zarządzaniu błędami, wykorzystując rozwiązaniePoka Yoke marki Balluff jeszcze w trakcie procesu.

Dzięki przejrzystości produkcji można prześledzić każdy jej etap. Typowe słabe punkty mogą zostać wcześnie zidentyfikowane i podjęte mogą zostać środki zaradcze. To zwiększa bezpieczeństwo produkcji, umożliwia szybkie wdrożenie działań korekcyjnych i błyskawiczne dostosowanie do zmiennych warunków.

Wspomniana przejrzystość i elastyczność zapewniona jest dzięki czujnikom Balluff

Kroki jeden i dwa: identyfikacja i rozpoznanie

Identyfikacja miejsc powstawania problemów

Implementacja funkcji rozpoznawania błędów