Przemysł 4.0
Czujniki i systemy identyfikacyjne do realizacji założeń przemysłu 4.0

Wysoki poziom kompetencji w zakresie automatyki przemysłowej

Przemysł 4.0 wymaga dostępności wszystkich istotnych danych w czasie rzeczywistym oraz zdolności uzyskiwania na ich podstawie optymalnego w danym momencie wzrostu wartości dodanej Realizacja powyższego jest możliwa dzięki połączeniu wszystkich elementów procesowych w sieć.

Firma Balluff oferując czujniki, systemy identyfikacji oraz zaawansowane rozwiązania przemysłowe z interfejsami inteligentnej komunikacji zapewnia dostępność wspomnianych danych. Czujniki oraz systemy identyfikacyjne gromadzą, przekazują oraz interpretują dane, które są niezbędne dla nadrzędnych systemów sterowania.

Przemysł 4.0 wymaga inteligentnych systemów produkcji.Już dziś dysponujemy technologiami niezbędnymi do implementacji rozwiązań wspierających czwartą rewolucję przemysłową. Oferujemy wsparcie w zakresie koncepcji, projektowania i realizacji indywidualnych rozwiązań. Jako niezawodny partner w dziedzinie automatyki przemysłowej podnosimy wraz z naszymi Klientami wydajność i opłacalność ekonomiczną stosowanych przez nich procesów, a tym samym ich konkurencyjność.

Oferujemy wsparcie w zakresie realizacji przemysłu 4.0

Rzeczywiste dane rzeczywiste dla cyfrowej produkcji

Parametryzacja

Śledzenie produktów metodą Poka Yoke

Zmiany formatu za pomocą przetworników położenia

Rejestracja zmian za pomocą RFID

Funkcja Condition-Monitoring - Nowa technologia Balluff w obszarze stabilnego zasilania

Predykcyjne utrzymanie ruchu za pomocą Mold-ID

Zapewnienie jakości dzięki systemowi RFID