Podstawy automatyki > Identyfikacja
Odczyt i zapis informacji na nośnikach danych

Odczytuj i zapisuj informacje na nośnikach danych dla małych ładunków za pomocą RFID w celu zapewnienia nienagannego śledzenia produktów

Identyfikacja elektronicznych płytek drukowanych

Identyfikuj elektroniczne płytki drukowane na podstawie bezpośrednio oznaczonych kodów 2D za pomocą stacjonarnych czytników kodów

Identyfikacja w otoczeniu przemysłowym za pomocą RFID i czytników kodów kreskowych

Dzięki przemysłowym systemom identyfikacyjnym będziesz pewien, iż w zautomatyzowanej produkcji odpowiednie elementy dotrą w odpowiedniej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce, np. w trybie Asset-Tracking, kontroli produkcji lub intralogistyce. Systemy te zapewnią jakość i pomogą Ci obniżyć koszty.

Jeśli chcesz jednoznacznie zidentyfikować jakiś obiekt w produkcji do sterowania przebiegiem materiału, potrzebny będzie do tego nośnik danych. Może to być np. naklejka RFID lub naklejka z kodem kreskowym lub nadrukowany kod kreskowy.

Jeśli obiekt wraz z nośnikiem danych porusza się przez obszar produkcyjny, wówczas w każdym miejscu, w którym ten obiekt ma być zidentyfikowany, odpowiednie urządzenie może odczytać dane (np. numer seryjny) z nośnika danych. Te dane przesyłane są do procesora, który z kolei przekazuje je dalej do PLC, komputera lub nadrzędnego poziomu IT. Dane mogą być wówczas wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących produkcji lub jakości.

Zasadniczo dostępne są dwie technologie identyfikacji: RFID, Radio Frequency Identification, pracująca na zasadzie fal radiowych, oraz czytniki kodów kreskowych, które rejestrują obrazy i analizują za pomocą oprogramowania.

Technologie identyfikacji

RFID

Systemy RFID mogą pracować na częstotliwości ultrawysokiej (UHF), wysokiej (HF) i niskiej (LF). Zazwyczaj składają się z trzech elementów: nośnika danych (do zapisu danych), głowicy do odczytu/zapisu lub anteny (do transmisji danych) i procesora (do komunikacji danych).

  • UHF zapewnia komunikację z nośnikami danych na odległość do 6 m oraz możliwość równoczesnego odczytu danych z kilku nośników danych (Multi-Tagging).
  • HF umożliwia ze względu na wysoką prędkość śledzenie części w bliskim zasięgu do 400 mm. Istnieją nośniki danych o najróżniejszych właściwościach (np. odporne na wysokie temperatury, o dużej pojemności pamięci i do montażu na metalu).
  • Nośniki danych o zakresie LF nadają się świetnie do trudnych warunków, na przykład otoczenia metalicznego. Dlatego często wykorzystywane są do identyfikacji narzędzi.

Czytniki kodów kreskowych

Czytniki kodów kreskowych odczytują kody kreskowe 1D i 2D. Ich zasięg rozciąga się od kilku milimetrów do kilku metrów.

Pasujące produkty

Antena i procesor systemu UHF-RFID
Antena i procesor systemu UHF-RFID do odczytu i zapisu na duże odległości
Procesor systemu RFID
Niezależny od częstotliwości procesor systemu RFID do eksploatacji wielu głowic do odczytu/zapisu lub anten
Głowice do zapisu/odczytu i nośniki danych
Głowice do odczytu/zapisu i nośniki danych o różnych kształtach, odpowiednich do wymogów użytkownika
Mobilny czytnik ręczny
Mobilny czytnik ręczny do odczytu kodów kreskowych 1D i 2D

Przegląd tematów:

Asset-Tracking – śledzenie obiektów produkcyjnych za pomocą RFID i czytników kodów kreskowych
Work-in-Progress – kontrola produkcji w zautomatyzowanym montażu za pomocą RFID
Intralogistyka – nadrzędne sterowanie przepływem materiałów za pomocą RFID
E-Kanban – zapewnienie dopływu materiału do linii produkcyjnej za pomocą RFID