Balluff som arbetsgivare

Balluff as an employer
Balluff as an employer

Balluff AB är ett helägt dotterbolag till Balluff GmbH i Tyskland. Balluff AB har huvudkontor i Göteborg.

Vi garanterar bästa möjliga arbetsförhållanden och tror på nära och långsiktiga relationer med våra anställda i företaget. Vi erbjuder en öppen, samarbetsvillig ledarstil med en platt organisation. Korta beslutsvägar är viktigt för oss, även med en ömsesidig och personlig kontakt.

Arbetsmiljö

Balluff skapar grundläggande förutsättningar för ett effektivt arbete med en bra arbetsmiljö. Den mest moderna tekniken på arbetsplatsen är viktigt för oss, liksom stora och ljusa rum med bekväma möbler som möjliggör en ergonomisk arbetsplats.

Verksamhet

Balluff erbjuder sina anställda intressanta uppdrag, som motsvarar förmågan hos varje individ. Team-orienterat arbete är av stor betydelse i hela förteaget. Varje anställd bidrar därmed till företagets framgång längs den skapande kedjan. Detta är vi mycket stolta över.

Internationella relationer

Balluff AB är ett helägt dotterbolag till Balluff GmbH i Tyskland som har dotterbolag i 68 olika länder. Från det land eller område du arbetar är tjänsteresor inom ramen för internationellt samarbete både möjligt och nödvändigt