Företag översiktssida > Företagsprofil
Företagsprofil Balluff

Innovating Automation. Med höga standarder och personlig insats.

Balluff är ett medelstort företag – lett av familjen sedan fyra generationer, grundat i Neuhausen auf den Fildern nära Stuttgart som vuxit till en internationellt ledande aktör. Ett företag med tradition och långa kundrelationer – som samtidigt är en viktig innovationspartner och banbrytare för sina kunder.

Vårt företag öppnade sig mycket tidigt mot den internationella marknaden. I början av 80-talet var Balluff den första och länge också den enda givartillverkaren med egen produktion i Brasilien. Och idag är Balluff hemma inte bara i Neuhausen utan även i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika och på alla andra viktiga marknader. För att kunna förstå våra kunder bättre och vårda kundrelationen. Och kunna leverera precis det som de behöver: förstklassiga givar-, identifierings- och nätverkslösningar för alla områden inom automatisering.

När det gäller kvalitet har Balluff helt egna idéer. Vi kallar det Balluff-kvalitet. En hög standard som går längre än gällande standarder och som vi levererar inte bara i produkterna utan även i rådgivning och service.

Våra kunder känner även av vårt särskilda engagemang med vilket vi arbetar för dem. Ett engagemang för att möta deras behov, anta deras utmaningar och utveckla framtidsorienterad teknik. För vi vet att när våra kunder är utrustade för framtiden på bästa sätt, är vi det också. Därför är ”innovating automation” även vårt motto.

Företaget i siffror

Grundades år 1921
Balluff-gruppens omsättning 2016 378 miljoner EUR
Antal medarbetare 2017 3 600
Produktionsanläggningar globalt 9
Försäljningsfilialer och företrädare globalt 68

Vår strategiska ställning: tydlig och kundnära.

Företagsledning

Balluffs kvalitet stannar inom familjen: Företaget har letts av familjemedlemmar i fyra generationer.

  • Katrin Stegmaier-Hermle, chef för administration och finanser
  • Florian Hermle, chef för försäljning och marknadsföring
  • Michael Unger chef för teknik, företagsledningens ordförande

Affärsenheter

Hos Balluff är kompetenser och ansvarsområden tydligt fördelade. För att hålla nere tiden för beslutsfattande och tiden till marknaden.

För våra produkter och lösningar har Balluff självständiga affärsenheter: för nätverk, system, identifiering, objektavkänning, positionsmätning och tillbehör. På så sätt är kompetenserna tydligt fördelade och i bästa händer.

Våra affärsenheter har det internationella ansvaret för respektive produktportfölj. På så sätt kan vi förkorta tiden betydligt för beslutsfattande och tiden till marknaden för våra kunder. Tack vare det intensiva samarbetet mellan produktledning, försäljning och marknadsföring i områdesövergripande team är vi alltid tätt sammankopplade med marknaden.

Globala nätverk för optimala kundrelationer

Tack vare ett välförgrenat nätverk med global närvaro kan vi garantera våra kunder hög flexibilitet och förstklassiga leveranstider.

Vårt internationella nätverk med 68 filialer och företrädare samt nio produktionsanläggningar, utvecklingsanläggningar och kompetenscentra möjliggör förstklassiga leveranstider, punktliga leveranser, tydliga materialflöden och klara ansvarsområden. Och detta – särskilt viktig för våra kunder – alltid med samma höga kvalitet.

Tack vare vår globala närvaro kan vi reagera särskilt snabbt på regionala marknadskrav och därmed möta kundernas och marknadernas krav på ett effektivt och framtidsorienterat sätt.