PDF-file

Vi är mycket glada för att du besöker vår hemsida och för att du visar intresse för vårt företag. Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss.

Med följande uppgifter, vi vill informera dig om behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för ditt besök på vår hemsida. Naturligtvis följer vi de rättsliga bestämmelserna, European General Data Protection Regulation (EU GDPR), som trädde i kraft från 25 maj 2018 och den tyska federala dataskyddslagen (BDSG-new).

1. Vem ansvarar för databehandling och vem kan jag kontakta?

Ansvarig enhet angående GDPR

Balluff AB
Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg
Sverige
Phone +46 31- 340 86 30
Fax +46 31- 340 94 31
Info.se@balluff.de
www.balluff.se

Ytterligare information finns i det juridiska dokumentet (Imprint).

Om du har några frågor, förslag eller klagomål, tveka inte att kontakta vår grupp dataskyddsombud:

Du kan nå kommissionsledamoten för gruppuppgifter genom att skicka ett mail till dataprotection@balluff.de eller ett brev „till uppdrag av (FAO) Data Protection Commissioner“ till vår postadress.

2. Behandling av personuppgifter när du besöker vår hemsida

Personuppgifter är data som gör att du direkt eller indirekt kan identifieras. För exempel: namn, adress, e-postadress, kontouppgifter eller ditt födelsedatum.

För rent informativ användning av webbplatsen, det vill säga om du inte registrerar dig eller på annat sätt ger oss information, samlar vi in användningsdata som registreras av webbanalys tjänsten Google Analytics som används av oss. Den rättsliga grunden är Art. 6 paragraf 1 sektion 1 bokstav f GDPR.

Förutom den rent informativa användningen av vår hemsida erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad och för vilken du frivilligt tillhandahåller dina personuppgifter.

Mer information finns under punkten nedan.

3. Rättsliga grunder

I den mån vi erhåller samtycke från de registrerade för behandling av personuppgifter, Art. 6 para. 1 bokstav a allmän databeskyddsförordning (GDPR) fungerar som en rättslig grund. För behandling av personuppgifter som krävs för att ett kontrakt ska fullföljas, vars avtalspart är den registrerade, Art. 6 para. 1 bokstav b GDPR fungerar som en rättslig grund. Detta gäller även för bearbetningsoperationer som krävs för att genomföra förhandlingsåtgärder. I den utsträckning som behandling av personuppgifter krävs för att en rättslig skyldighet ska uppfyllas, som vårt företag är föremål för, Art. 6 para. 1 bokstav c GDPR fungerar som en rättslig grund. I fall där den registrerades eller en annan fysisk persons väsentliga intressen gör det nödvändigt att behandla personuppgifter, art. 6 para. 1 bokstav d GDPR fungerar som en rättslig grund. Om bearbetningen är nödvändig för att skydda vårt företags eller tredje parts legitima intresse och de berörda personernas grundläggande rättigheter och friheter inte uppväger det förstnämnda intresset, är Art. 6 para. 1 bokstav f GDPR ska fungera som en rättslig grund för behandlingen.

Mer information finns i de enskilda funktionerna på vår hemsida.

4. Användning av cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. En cookie är en liten fil som kan lagras på din dator när du besöker en webbplats. I princip lagras cookies för att erbjuda användarna ytterligare funktioner på vår hemsida.

Vi använder följande typer av cookies, omfattningen och funktionaliteten förklaras nedan:

 • temporära cookies (see 4.1)
 • permanenta cookies (see 4.2)

4.1 Temporära cookies

Temporära cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa omfattar i synnerhet session - cookies. Dessa lagrar ett så kallat session-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. Detta gör det möjligt för din dator att känna igen när du återvänder till vår webbplats. Session - cookies tas bort när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

4.2 Permanenta cookies

Permanenta cookies tas bort automatiskt efter en viss tid, vilket kan variera beroende på cookies. Du kan när som helst ta bort cookies i webbläsarens säkerhetsinställningar.

För eller exempel, kan du kan konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina önskemål och avvisa cookies från tredje part eller även alla cookies. Om du vill veta mer om detta , använd hjälpfunktionen i din webbläsare.

Observera att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats om du blockerar eller raderar cookies.

Vi använder cookies för att identifiera dig vid uppföljningsbesök om du har ett konto hos oss. Annars måste du logga in igen för varje besök.

De använda Flash-cookies spelas inte in av din webbläsare, utan av din Flash-plugin. Vi använder också HTML5-lagringsobjekt som lagras på din terminal. Dessa objekt lagrar de nödvändiga uppgifterna oberoende av din webbläsare och har inte ett automatiskt utgångsdatum. Om du inte vill att Flash cookies som ska bearbetas, måste du installera en lämplig add-on, såsom Better Privacy för Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) eller Adobe Flash killer cookie för Google Chrome. Du kan förhindra användning av HTML5-lagringsobjekt genom att använda privatläge i din webbläsare. Vi rekommenderar också att du regelbundet tar bort dina cookies och din webbläsarhistorik manuellt.

Mer information om cookies finns här.

5. Användningen av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalys av Google Inc. (Google), som använder cookies. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer Google dock att förkorta din IP-adress i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på förhand. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att ge webbplatsoperatören andra tjänster relaterade till webbplats och internetanvändning.

IP-adressen som överförs av din webbläsare i samband med Google Analytics konsolideras inte med andra Google-data.

Du kan förhindra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör det kanske du inte kan använda hela webbplatsens funktionalitet. Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av cookies och relatera till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och bearbetning av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plug-in tillgänglig enligt följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget „anonymizeIp()“. Som ett resultat behandlas IP-adresserna vidare i förkortad form, så att ett personligt förhållande kan uteslutas. Om uppgifterna samlas in om att du är personlig kommer den att uteslutas omedelbart och personuppgifterna raderas omedelbart.

Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Den erhållna statistiken hjälper oss att förbättra vår service och göra det mer intressant för dig som användare. För de exceptionella fallen där personuppgifter överförs till USA har Google lämnat in till EU-US: s Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är Art. 6 Paragraf 1 S. 1 bokstav f GDPR.2

På denna webbplats används även Google Analytics för en enhetsoberoende analys av besökarnas flöden, som utförs via ett användar-ID. Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att i detta fall du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

Du kan också hindra Google från att samla in din information i samband med Google Analytics genom att hämta och installera webbläsar plugin tillgänglig på följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina data på den här webbplatsen genom att klicka på länken nedan. En opt-out cookie är inställd för att förhindra framtida insamling av dina data när du besöker den här webbplatsen:

Deaktivera Google Analytics

Läs mer om Googles användarvillkor och Googles sekretesspolicy:

Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Användarvillkor: www.google.com/analytics/terms/se.html.

Översikt av Sekretesspolicy: www.google.com/intl/se/analytics/learn/privacy.html.

Sekretesspolicy: www.google.de/intl/se/policies/privacy.

5.1. Google Tag Manager

Google Tagg Manager är en lösning som vi kan hantera sk. webbplatskod via ett enda gränssnitt (och till exempel integrera Google Analytics och andra Google Marketing-tjänster som finns på vår hemsida). Tagghanteraren själv (som implementerar taggarna) behandlar inte några personuppgifter från användarna. Se följande information om Googles tjänster när det gäller behandling av personuppgifter hos användarna. Användningsriktlinjer: www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

5.2. Google Universal Analytics

Vi använder Google Analytics i form av „Universal Analytics“. „Universal Analytics“ beskriver ett förfarande i Google Analytics där användaranalysen utförs på grundval av ett användarnamn för pseudonym och därmed skapas en pseudonym användarprofil med information från användningen av olika enheter (sk. Cross Device Tracking).

6. Andra funktioner och erbjudanden på vår hemsida

Förutom den rent informativa användningen av vår hemsida erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. Som regel måste du lämna personuppgifter, som vi använder för att tillhandahålla respektive tjänst och till vilka naturligtvis databehandlingsprinciperna gäller.

I vissa fall använder vi externa tjänsteleverantörer för att sköta vår hemsida och de därtill hörande processerna. Vi följer kraven i Art. 28 GDPR och paragraf 62 BDSG-new. Vi har ingått ett instruktionsbundet bearbetningskontrakt med var och en av orderprocessorerna, vilket säkerställer att dina personuppgifter behandlas för ett visst ändamål och inte vidarebefordras.

Om en leverantörs behandling av dina uppgifter måste ske i ett osäkert tredje land (länder utan motsvarande lagstiftning om dataskydd) är orderbehandlingen säkerställd genom internationella avtal i enlighet med europeiska krav.

Information om lämpliga eller lämpliga garantier och möjligheten att få en kopia kan begäras från dataskyddsombud på begäran.

Vår webbplats använder även funktioner från andra tjänsteleverantörer. För att använda dem kommer du att omdirigeras till tjänsteleverantörens egen webbplats. Du kommer att bli informerad innan vidarebefordran. Du hittar respektive sekretesspolicy på deras hemsida.

Eftersom erbjudanden från dessa tjänsteleverantörer är gjorda i eget namn och för egna ändamål, kan Balluff varken påverka eller vara ansvarig för dessa erbjudanden.

6.1 Kontakt formulär

På vår hemsida erbjuder vi dig möjlighet att kontakta oss direkt. När du kontaktar oss via e-post eller via vårt kontaktformulär sparas de uppgifter du anger (din e-postadress, ditt namn och ditt telefonnummer) för att svara på dina frågor. Vi tar bort de uppgifter som uppstår i det här sammanhanget när lagring inte längre är nödvändig och det finns ingen kvarhållningsperiod enligt lag.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Art. 6 paragraf 1 bokstav a GDPR, och i förekommande fall Art. 6 bokstav b GDPR också.

6.2 Använd vår online shop

När du använder vår webbshop behandlas dina uppgifter som en del av orderprocessen. Obligatorisk information för utförandet av kontrakten är märkt separat, ytterligare information är frivillig.

Vi har inkluderat andra tjänsteleverantörer för betalningsbehandling. Din bankdata kommer att överföras till det anlitade finansiella institutet och den anlitade betalningsleverantören. Den rättsliga grunden för detta är Art. 6 paragraf 1 avsnitt 1 bokstav b GDPR , dvs behandling krävs för att uppfylla kontraktet.

Ytterligare information om vår betalningsleverantörs dataskyddspolicy finns under följande länk (English version):
www.concardis.com/de-en/protecting-your-data

Du kan frivilligt skapa ett kundkonto genom vilket vi kan lagra dina data för ytterligare inköp. När du skapar ett konto lagras de uppgifter du har lämnat tills vidare. Du kan när som helst radera dina uppgifter i kundområdet, de som vi inte enligt lag är skyldiga att lagra.

Den rättsliga grunden för att lagra dina personuppgifter i detta sammanhang är Art. 6 bokstav a GDPR.

Vi är skyldiga enligt affärs- och skattelagstiftningen att lagra din adress, betalnings- och beställningsdata under en tioårsperiod.

För att förhindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter, särskilt bankdata, krypteras orderprocessen med SSL-teknik.

6.3 Nyhetsbrev

För att prenumerera på vårt nyhetsbrev behöver vi ditt samtycke, på detta sätt kan du informera dig om intressanta produktinnovationer.

Vi använder så kallade double-opt-in förfarande. Det betyder att efter din registrering får du automatiskt ett e-postmeddelande till den e-postadress du har angett. Där ber vi dig att bekräfta din e-postadress. Dessutom lagrar vi bekräftelseprotokoll i varje enskilt fall. Syftet med förfarandet är att kunna dokumentera din registrering.

Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Indikationen av ytterligare, separat markerade data är frivillig och används för att kunna adressera till dig personligen.

Efter din bekräftelse lagrar vi din e-postadress för att skicka dig nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden är Art. 6 paragraf 1 avsnitt 1 bokstav a GDPR.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan anmäla din återkallelse genom att klicka på länken som finns i varje nyhetsbrev e-post eller via e-post till info.se@balluff.se

För att skicka nyhetsbrevet använder vi en tjänsteleverantör baserad i Tyskland som är skyldig att följa dataskyddslagar och som säkerställer att din data endast används för att skicka Balluff-nyhetsbrevet. Dina uppgifter lagras uteslutande i europeiska datacenter.

Våra nyhetsbrev kan innehålla länkar till särskilda Balluff-webbplatser. På detta sätt kan vi mäta effektiviteten av marknadsföringsinitiativ. Dessa utvärderingar baseras emellertid på anonymiserade data, så att inga slutsatser dras om din person. Dessutom kan nyhetsbrevet innehålla länkar till tredje parts webbplatser.

Vi lagrar dina data så länge du har prenumererat på nyhetsbrevet. När du har avslutat prenumerationen kommer vi att blockera dina uppgifter i det här sammanhanget så att du inte längre får några nyhetsbrev från oss i framtiden.

6.4 Používanie četu

Om du vill ha direkt information eller hjälp om våra produkter, tjänster eller annan information om Balluff kan du kontakta oss direkt och snabbt via chattfunktionen på vår hemsida (under vissa tider). För att delta i livechatten kräver vi ditt namn och din e-postadress. Den rättsliga grunden för denna databehandling är Art. 6 para. 1 bokstav f GDPR. Vårt „intresse“ enligt Art. 6 para. 1 bokstav f är kommunikation med respektive användare genom onlinechatt. Om du delar andra personuppgifter med oss under livechatten, tillhandahålls denna information på frivillig basis.

Vi ska ta bort de data som genereras i samband med detta efter att lagringen inte längre krävs och inga lagliga lagringsperioder förhindrar borttagningen.

6.5 Användning av sociala medierikoner

Vi har lagt upp sociala medierikoner på vår hemsida. Med ett enkelt musklick kan du komma åt följande sociala medieplattformar: Facebook, YouTube, Twitter, Xing, LinkedIn och induux. När du besöker vår webbplats skickas inga personuppgifter vidare till leverantörerna. Du kan känna igen plattformsleverantören av logotypen. Vi erbjuder dig möjligheten att gå direkt till Balluffs bidrag på deras hemsida via ikonen.

Vi har ingen inverkan på deras insamlade data- och databehandlingarna , vi är inte medvetna om den fulla omfattningen av deras datainsamling, syftet med bearbetningen och lagringsperioderna. Vi har inte heller någon information om radering.

Genom att klicka på ikonen erbjuder vi dig möjlighet att få information från Balluff på respektive plattform. Den rättsliga grunden för användning är Art. 6 paragraf 1 avsnitt 1 bokstav f GDPR.

Operatören är ensam ansvarig för erbjudandet på respektive plattform.

Nedan hittar du adresserna på sociala medier-plattformar där du hittar deras uppgifter om dataskydd.

6.6 CAD ritningar / 3D-modeller

På vår hemsida erbjuder vi dig möjlighet att ladda ner CAD-ritningar / 3D-modeller. Vi använder tjänsten hos den externa leverantören CADENAS GmbH, till vilken sida du kommer att omdirigeras. Den vidare bearbetningen av dina personuppgifter, som du tillhandahåller här, utförs av CADENAS GmbH. Information om bearbetning av CADENAS GmbH finns i deras sekretesspolicy.

6.7 Karriär portal

Finns ännu inte på vår Svenska hemsida.

6.8 Integration av YouTube-videor

1) Vi har inbäddade YouTube-videor på vårt hemsida, som lagras på www.youtube.com och kan spelas direkt från vår hemsida.

2) När du besöker webbplatsen informeras YouTube om att du kopplade upp motsvarande undersida från vår hemsida. YouTube samlar också in följande data:

 • IP-adress
 • Datum och tid för förfrågan
 • Tidzonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i förfrågan (specifik sida)
 • Åtkomststatus / HTTP-statuskod
 • Datavolymen överförd
 • Webbplats från var begäran har kommit från
 • Webbläsare
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Språk och version av webbläsarprogram.

Detta inträffar oavsett om YouTube tillhandahåller ett användarkonto, via vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google, är dina uppgifter tilldelade direkt till ditt konto. Om du inte vill att uppgifterna ska tilldelas din YouTube-profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube sparar dina data som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och / eller den behovsbaserade utformningen av webbplatsen. En sådan analys utförs speciellt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla lämplig reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste skicka in invändningen mot YouTube.

3) Mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av YouTube finns i sekretesspolicyen. Där får du också ytterligare information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet: www.google.de/intl/se/policies/privacy. Google behandlar också dina personuppgifter i USA och omfattas av EU-USA: s sekretessskydd, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.9 Integration av Google Maps

1) Vi använder Google Maps på denna webbplats. Det innebär att vi visar interaktiva kartor direkt på webbplatsen och underlättar den praktiska användningen av kartfunktionen.

2) När du besöker webbplatsen informeras Google om att du kopplade upp motsvarande undersida från vår hemsida. Google samlar också in de uppgifter som anges under 6.8 2). Detta inträffar oberoende av om Google tillhandahåller ett användarkonto, via vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google, är dina uppgifter tilldelade direkt till ditt konto. Om du inte vill att uppgifterna ska tilldelas din Google-profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina data som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och / eller den behovsbaserade utformningen av webbplatsen. En sådan analys utförs speciellt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla lämplig reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste skicka in invändningen till Google.

3) Mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av plug-in-leverantören finns i leverantörens sekretesspolicy. Där får du också mer information om dina relevanta rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet: www.google.de/intl/se/policies/privacy. Google behandlar också dina personuppgifter i USA och omfattas av EU-USA: s sekretessskydd, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Användning av länkverktyg

Vi använder så kallade retargeting-teknik på vår hemsida. Vi använder retargeting för att kategorisätta webbplats besökare i användargrupper. Den rättsliga grunden för behandlingen är Art. 6 para. 1 Klausul 1 bokstav f GDPR.

7.1 Facebook länkning

Så att vi kan använda relevanta nyheter och annonser på Facebook - och för att mäta vår framgång på marknaden, har vi installerat Facebook-pixeln på våra webbplatser - och därmed retargeting / remarketing verktyget för det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. När du besöker vår hemsida och accepterar marknadsföringskakor etableras en direktanslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via Facebook-pixelkoden. Facebook tar emot information som du besökte vår sida med din IP-adress. Det innebär att Facebook kan tilldela besöket till våra webbplatser till ditt användarkonto. Vi får ingen information om innehållet i de överförda uppgifterna, liksom dess användning av Facebook. Och vi kan inte tilldela dessa uppgifter till dig som person. Mer information om alternativ för att skydda din integritet på Facebook finns i sekretesspolicyerna från Facebook online på www.facebook.com/about/privacy/. Du kan hantera vilket innehåll och information du delade med Facebook via „Aktivitetslogg“ -verktyget eller ladda ner det från Facebook via verktyget „Hämta data“.

Om du vill avaktivera retargeting via Facebook för din webbläsare, använd funktionen för borttagning i cookie-inställningen.

7.2. Google Adwords Konvertering

(1) Vi använder Google Adwords för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med annonser (sk Google AdWords) på externa webbplatser. Vi kan avgöra hur framgångsrika de enskilda annonseringsåtgärderna är i förhållande till uppgifterna i reklamkampanjerna. Därmed är vårt mål att visa annonser som är av intresse för dig, göra vår hemsida mer intressant för dig och uppnå en rättvis beräkning av reklamkostnader.

(2) Detta reklammedium levereras av Google via en så kallad „Ad Server“. För detta ändamål använder vi Ad Server-cookies genom vilka vissa parametrar kan mätas för prestandamätningen, t.ex. införande av annonser eller klick av användaren. Om du når vår webbplats från en Google-annons lagras en cookie av Google Adwords på din dator. Dessa kakor förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och är inte avsedda att personligen identifiera dig. För den här kakan är det unika cookie-IDet, antalet annonsvisningar per placering (frekvens), sista intryck (relevant för konvertering efter visning) samt avstängningsinformation (märkning som användaren inte längre vill kontakta), är generellt sparat som analysvärden.

(3) Med dessa cookies kan Google känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på webbplatsen för en AdWords-kund och cookien som är lagrad på sin dator ännu inte har gått ut kan Google och kunden känna igen att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till den här sidan. En annan cookie tilldelas varje AdWords-kund. Cookies kan inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Vi samlar inte in och behandlar några personuppgifter i de angivna annonseringsåtgärderna. Google ger oss bara statistiska analyser. På grundval av dessa analyser kan vi identifiera vilka av de använda annonseringsåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi mottar inte ytterligare data från användningen av reklammedier. Dessutom kan vi inte identifiera användarna som använder den här informationen.

(4) På grund av de marknadsföringsverktyg som används brukar din webbläsare automatiskt upprätta en direktanslutning med Googles server. Vi har ingen inverkan på omfattningen och vidarebehandlingen av de data som samlas in av Google genom användningen av det här verktyget och vi informerar dig därför enligt informationen som är känd: Med integrationen av AdWords-omvandling får Google information som du får ringde upp motsvarande sida på vår hemsida eller klickade på en av våra annonser. Om du är registrerad för en Google-tjänst kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte inloggad, finns det möjlighet att leverantören hittar ut och sparar din IP-adress.

(5) Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på olika sätt: a) Med en motsvarande inställning i din webbläsarprogramvara innebär särskilt borttagning av cookies från tredje part att du inte får annonser från tredje part. b) genom att inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare så att cookies blockeras från domänen „www.googleadservices.com“, www.google.de/settings/ads, varigenom denna inställning raderas när du ta bort dina cookies c) genom att deaktivera ränterelaterade annonser från leverantörer som ingår i självregleringskampanjen „Om annonser“, via länken www.aboutads.info/choices, varigenom denna inställning raderas när du raderar dina kakor; d) genom permanent deaktivering i dina webbläsare Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under länken www.google.com/settings/ads/plugin. Observera att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner i detta erbjudande.

(6) Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är Art. 6 para. 1 Klausul 1 låt. f GDPR. Mer information om dataskydd på Google finns här: www.google.com/intl/se/policies/privacy och services.google.com/sitestats/se.html. Alternativt kan du besöka webbplatsen för Network Advertising Initiative (NAI) på www.networkadvertising.org. Google är föremål för EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Lagringstid

Vi ska endast lagra dina personuppgifter så länge som krävs för det avsedda syftet med datainsamling eller enligt lag. Uppgifterna lagras endast efter denna period om detta krävs enligt lagar, regler eller andra bestämmelser i Europeiska unionen eller en medlemsstat i Europeiska unionen, som vi är föremål för. Mer information finns i de enskilda funktionerna på vår hemsida.

9. Invändning mot behandling av dina uppgifter eller återkallande av samtycke

Om du gav ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du återkalla det igen när som helst för framtiden. Du kan skicka ditt meddelande om återkallelse till info.se@balluff.se. Observera att vi kan vara juridiskt bundna att fortsätta att lagra vissa uppgifter trots mottagandet av invändningen eller avbokningen.

Du kan självklart motsätta sig behandlingen av dina personuppgifter för reklamändamål när som helst. Kontaktuppgifterna finns under punkt 1.

10. Dina rättigheter

Om dina personuppgifter behandlas är du registrerad i GDPR: s mening och du har följande rättigheter gentemot ansvarig organ:

 • Rätt till information
 • Rätt till korrigering eller radering
 • Rätt till begränsning av bearbetning
 • Rätt till invändning av behandlingen
 • Rätt att överföra data

Du har rätt att när som helst klaga till en dataskyddstillsynsmyndighet om vår behandling av dina personuppgifter.

11. Ändringar i sekretesspolicy

På grund av den dynamiska utvecklingen av Internet utbudet och eventuella ändringar i lagen kan det vara nödvändigt för oss att ändra vår sekretesspolicy från tid till annan. Var vänlig notera nuvarande version av vår integritetspolicy.

 

Upp