Fordonsidentifiering

Fordonsidentifiering

Lösning

Bilarna som används för mjölktransporter förses med RFID-etiketter. På så vis kan alla steg av transportprocessen spåras: från kvalitetskontrollens laboratorietest och pumpningen av mjölk från fordonet till förvaringsbehållaren på plats, till rengöring av fordonstanken. Det optimerar hela transportprocessen och garanterar en hög tillförlitlighet. Eftersom data överförs direkt förkortas till exempel tiden det tar för laboratoriet att bekräfta kontrollutföranden. Information om mjölkkvalitet från laboratoriet, transporttid och rengöringsprocesser kan när som helst hämtas och visas.

Särskilda egenskaper

  • tillförlitlig spårning
  • automatiserad logistik
Fordonsidentifiering
Hitta passande produkter Nedladdningar

Industriteamet

Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.