Detektering av prover, rack och mikrotiterplattor

Enkelt integrerbara givare för exakta resultat

Lösningen

Med enkelt integrerbara Micromote-givare utförs avkänningar av prover, rack och mikrotiterplattor med högsta precision. Även vid transparenta objekt.

Särskilda egenskaper

  • högsta precision vid transparenta objekt
  • optimerad process med automatiserat materialflöde
  • enkel givarintegration tack vare miniatyrisering
Avkänning och spårning av objekt, detektering av prover, rack och mikrotiterplattor för life science-området
Hitta passande produkter Ladda ner

Industriteamet

Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.