Övervaka fastspänningssträckorna hos verktyg med binära givare

Tre induktiva givare för beröringsfri övervakning av fastspänningssträckan

Lösning

Verktyg spänns ofta fast via konformade anordningar. Med tre induktiva givare BES kan man beröringsfritt och därmed slitagefritt läsa av tre tillstånd: ej åtspänt, åtspänt utan verktyg och åtspänt med verktyg.

Den här formen av övervakning av fastspänningssträckan är särskilt lämpad för längre slaglängder eftersom givarna är monterade på ett definierat avstånd till varandra.

Särskilda egenskaper

  • Läs av tre tillstånd (ej åtspänt, åtspänt utan verktyg och åtspänt med verktyg)
  • Beröringsfritt och därmed slitagefritt
  • Särskilt lämpligt för längre slaglängder
Metallbearbetning, övervaka fastspänningssträckorna hos verktyg med binära givare
Hitta passande produkter Ladda ner

Industriteamet

Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.