Använda vulkaniseringspress

Optimalt stöd i alla moment

Lösningen

Våra temperaturtåliga givare underlättar samtliga arbetsmoment under vulkaniseringen och bidrar till en optimerad process. De optiska givarna är utmärkta på att känna av det svarta gummit. Tryckgivarna står för tillförlitlig övervakning av processmedier som till exempel hydraulolja. Och de induktiva givarna tar hand om ändlägeskontrollen.

Särskilda egenskaper

  • smörjmedelsbeständig
  • motståndskraftiga tätningar
Temperaturtåliga givare underlättar samtliga arbetsmoment under vulkaniseringen
Hitta passande produkter Ladda ner

Industriteamet

Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.