Energiåtervinning
Energiåtervinning

Lönsam idag, lönsam imorgon

Dagens energisektor måste ta hänsyn till faktorer som klimatförändringar, den demografiska utvecklingen och den begränsade tillgången på fossila bränslen. Detta är förhållanden som kräver nya, innovativa lösningar. För såväl offshore-vindkraftverk som solenergianläggningar i öknen gäller samma sak: fördelningen av elproduktionen på många olika system och den omedelbara påverkan från extrema miljöfaktorer ställer höga krav på kvaliteten hos de komponenter som används.
Här har Balluff mycket att erbjuda alla delar av energisektorn. Balluff erbjuder tillförlitliga lösningar för produktion av kol, olja och gas, för konventionell energiframställning och för förnybara energikällor som vind, sol och vatten. Varje komponent i dessa lösningar imponerar med robusthet och kvalitet.

Hos oss får du hjälp av ett globalt nätverk inom teknisk rådgivning, försäljning, eftermarknadsservice och reservdelsförsäljning.

Dessutom samarbetar vi med anläggningskonstruktörer och delsystemleverantörer. På så sätt kan vi garantera optimala lösningar.

Energiåtervinning (PDF-fil)
Vindkraft
Vindkraft
Solkraftverk
Solkraftverk
Vattenkraft
Vattenkraft
Konventionella kraftverk
Konventionella kraftverk
Olje- och gasutvinning
Olje- och gasutvinning
Våra styrkor
Våra styrkor