Balluff – hemma på energiområdet
Balluff – hemma på energiområdet

Balluff – hemma på energiområdet

Dagens energisektor har att ta hänsyn till faktorer som klimatförändringar, den demografiska utvecklingen och den begränsade tillgången på fossila bränslen. Samtidigt måste energiåtervinningen fortsätta att vara lönsam – både i dag och i framtiden. Detta är förhållanden som kräver nya, innovativa lösningar. För såväl offshore-vindkraftverk som solenergianläggningar i öknen gäller samma sak: fördelningen av elproduktionen på många olika system och den omedelbara påverkan från extrema miljöfaktorer ställer höga krav på kvaliteten hos de komponenter som används. Här har Balluff mycket att erbjuda alla delar av energisektorn.

Balluff inom energibranschen (PDF-fil)
Olje- och gasutvinning
Olje- och gasutvinning
Konventionella kraftverk
Konventionella kraftverk
Solenergi
Solenergi
Vattenkraft
Vattenkraft
Vindkraft
Vindkraft
Hydraulik
Hydraulik