Energi, vattenkraft
Energi, vattenkraft

Exakt reglering av anläggningar för stordrift

Vattenkraften är oumbärlig i dagens mix av förnybara energikällor och innehåller fortfarande en hel del outnyttjade möjligheter.
Att kunna kontrollera de enorma vattenkrafterna kräver tillförlitliga reglersystem som fungerar med yttersta precision.
Balluff stödjer och skyddar de modernaste turbin- och styrprogrammen genom mycket exakta lösningar med givare och positionsgivarsystem.

Exempel på applikationer

 • Ställa in ledskenorna i en kaplanturbin

  Jämn turbindrift med tillförlitlig reglering

  Lösningen

  För att turbinen ska gå jämnt går det att reglera ledskenorna i en kaplanturbin efter behov. Med våra magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL profil får du säker och tillförlitlig reglering av dina turbiner.

  Särskilda egenskaper

  • mycket hög tillförlitlighet
  • det behövs ingen referenskörning efter ett spänningsavbrott
  • robust, beröringsfritt utförande
  Energi, vattenkraft, reglera ledskena i kaplanturbin
  Hitta passande produkter Ladda ner

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Ställa in löphjul i en kaplanturbin

  Effektiv och tillförlitlig effektreglering

  Lösningen

  Turbineffekten i en kaplanturbin regleras genom att ställa in löphjulet efter vattenmängden. Våra magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL placeras direkt i axeln för optimal justering av löphjulet. Det ger en effektiv reglering av turbineffekten.

  Särskilda egenskaper

  • hög kapslingsklass
  • trycksäkert utförande för integrering i hydraulcylindern
  Energi, vattenkraft, reglering av löphjul i kaplanturbin
  Hitta passande produkter Ladda ner

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Ställa in peltonturbin

  Tillförlitlig anpassning av vattentrycket

  Lösningen

  I en peltonturbin regleras löphjulets varvtal och därmed den avgivna effekten genom ventilförsedda munstycken som sprutar vatten mot hjulets skovlar. Trycket i munstyckena är ofta högt, upp till 200 bar, och måste kunna riktas snabbt och jämnt. Det fixar de magnetostriktiva positionsgivarsystemen BTL från Balluff – med hög tillförlitlighet.

  Särskilda egenskaper

  • robust och tillförlitlig
  • kompakt modell
  Energi, vattenkraft, reglera peltonturbin
  Hitta passande produkter Ladda ner

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Övervaka regleringsdammar

  Exakt reglering av vattennivå

  Lösningen

  Idag är helautomatisk reglering av vattennivån i regleringsdammar standard. Våra BSI lutningsgivare känner av de olika mellanlägena med stor precision och ger därmed tillförlitlig övervakning av dina regleringsdammar.

  Särskilda egenskaper

  • stort temperaturområde
  • analog utgång 4–20 mA
  • kompakt modell
  Energi, vattenkraft, övervaka regleringsdamm
  Hitta passande produkter Ladda ner

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Övervaka inloppsgrindar

  Robust lösning för högre lönsamhet

  Lösningen

  Skräp, grenar, löv och annat drivgods i intaget kan leda till effektförluster i vattenkraftverket. I värsta fall blir det stopp i hela anläggningen. Våra högtryckståliga induktiva givare BHS placeras i slutet av inloppsgrinden där de på ett tillförlitligt sätt registrerar all bråte i vattnet. Ett viktigt bidrag till lönsamheten i din anläggning.

  Särskilda egenskaper

  • hög tryckhållfasthet
  • enkel montering
  Energi, vattenkraft, övervakning av inloppsgrindar
  Hitta passande produkter Ladda ner

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Mäta låga varvtal

  Även stilleståndsövervakning är möjlig

  Lösningen

  Vårt magnetkodade lägesgivarsystem har extremt hög precision, även vid låga varvtal. Det visar det exakta varvtalet hos axeln på vattenturbiner. Eller så övervakar det stilleståndsperioderna hos hydrodynamiska lager vid beredskapsdrift för att förhindra lagerskador på grund av otillräcklig smörjning.

  Särskilda egenskaper

  • exakt varvtalsmätning
  • beröringsfritt – slitagefritt
  • stilleståndsövervakning möjlig
  Mäta låga varvtal
  Hitta passande produkter Nedladdningar

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Förvissa dig om pålitligt stängningsläge

  Tillförlitlig armaturövervakning

  Lösningen

  På armaturer i vattenkraftverk måste man kunna stänga av volymflödet på ett tillförlitligt sätt. Högtryckståliga, induktiva givare från Balluff kontrollerar direkt mot tätningskanten att stängningsmekanismen sluter helt tätt.

  Särskilda egenskaper

  • hög tryckhållfasthet
  • många olika varianter av hus och gängor
  • anslutning med fast kabel eller stickkontakt
  Förvissa dig om pålitligt stängningsläge
  Hitta passande produkter Nedladdningar

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Förenklad fältinstallation

  Ett koncept för internationella applikationer

  Lösningen

  Vid systemkonstruktion ska ofta komponenter anslutas till styrningen över långa avstånd. Med IO-Link räcker ett koncept för fältanslutning mellan olika märken. För att anpassa bussystemet behöver du bara ansluta den önskade masterenheten. Inga ändringar av kopplingsscheman behövs.

  Särskilda egenskaper

  • en fältbuss-/IP-adress för upp till 136 I/O-signaler och diagnospunkter
  • digitaliserade analoga värden i stället för analoga signaler (inget behov av skärmad kabel)
  • Styrning av ställdon med upp till 2 A
  Förenklad fältinstallation
  Hitta passande produkter Nedladdningar

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.