Från hydraulsystem till digital drivlösning
Från hydraulsystem till digital drivlösning

uppkopplad och högflexibel

Universella givare och ställdon löser en mängd olika uppgifter och tillhandahåller information och värden i digital form via det standardiserade IO-Link-protokollet (IEC 61131-9). Kommunikationen sker via IO-Link-master på fältbussnivå och i styrningen.

Överförda data ger extra information för en diagnos, kan dokumenteras och visualiseras direkt eller analyseras i molnet.

Denna lösning ger dig betydande IO-Link-fördelar

  • enkel installation med förmonterade standardkablar
  • hög lönsamhet tack vare kostnadseffektiva oskärmade standardkablar
  • störningsfria signaler via digitalt gränssnitt
  • enkel hantering då programvaran för konfigurering och servicedata har flera tillverkare
  • enkelt att övervaka, analysera, dokumentera då individuella servicedata finns tillgängliga
(1) maskinstyrning (2) analys, datadokumentation i molnet (3) övervakning, visualisering av registrerad data (4) autonom axel i fältnivå (5) känna av genomflöde av flytande medier med termiska flödesvakter BFF (6) temperaturmätning med temperaturgivare BFT (7) ventilkonfigurering via IO-Link (8) tryckmätning med tryckgivare BSP (9) kontinuerlig nivådetektering med magnetostriktivt positionsgivarsystem BTL (10) nivåkontroll med gränsvärdesregistrering med kapacitiva givare BCS
(1) maskinstyrning (2) analys, datadokumentation i molnet (3) övervakning, visualisering av registrerad data (4) autonom axel i fältnivå (5) känna av genomflöde av flytande medier med termiska flödesvakter BFF (6) temperaturmätning med temperaturgivare BFT (7) ventilkonfigurering via IO-Link (8) tryckmätning med tryckgivare BSP (9) kontinuerlig nivådetektering med magnetostriktivt positionsgivarsystem BTL (10) nivåkontroll med gränsvärdesregistrering med kapacitiva givare BCS